• Ungdommens alvor 

      Dam, Ursula Therese van (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse av, hvordan ungdommers levde erfaring med skoleavbrudd og etterfølgende karrierevalg, prosessen frakobling til påkobling, bidra til et karriereveiledningsperspektiv. I en ...