Now showing items 21-40 of 62

  • Kyststien : tre perspektiver 

   Tangen, Jan Ove; Leu, Peter; Bischoff, Annette (HiT skrift, Research report, 2004)
   I dette skriftet presenteres 3 ulike perspektiver på ”Kyststien”, en 35 km lang turløype som går langs Brunlaneskysten fra Stavern til Ødegården, som ligger like ved grensen mellom Vestfold og Telemark fylke. Jan Ove ...
  • Fører kraftutbygging til økt genetisk mangfold hos ørret? 

   Heggenes, Jan; Røed, Knut H. (HiT skrift, Research report, 2004)
   Genetisk struktur til populasjoner av ørret i Telemark (og Norge forøvrig) er lite kjent. Likevel er fiskeforvaltningen sitt mål å basere alle tiltak på 'stedegne bestander'. Denne strategien er i hovedsak grunnet på en ...
  • Educational policies, reforms and the role of teachers unions in Mauritius 

   Hollup, Oddvar (HiT skrift, Research report, 2004)
   This study has basically two major concerns; - describe and assess the role of the Teachers Unions, in particular the Government Teachers Union (GTU), regarding their conditions of service and their impact on educational ...
  • Reiselivsundersøking i Setesdal 2004 

   Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2005)
   Sommaren 2004 blei det utført ei spørjeundersøking i Setesdal blant 531 norske og utanlandske turistar. Resultata som blir presenterte i denne rapporten, viser at det er flest nordmenn og tyskarar, og noko færre nederlendarar ...
  • Liver element profiles of red deer with special reference to copper, and biological implications 

   Egeland, Bjørn; Fimreite, Norvald; Rosef, Olav (HiT skrift, Research report, 2005)
   The objective of this study was to compare farmed with free-ranging red deer with respect to levels and interactions of 18 selected elements. The study comprised liver samples of 43 freeranging animals collected from 6 ...
  • Hjertet i hjernen : det biologiske grunnlaget for kjenslene 

   Høystad, Ole Martin (HiT skrift, Research report, 2005)
   Denne artikkelen handlar om forholdet mellom kjenslene og hjernen, korleis vårt kjensleliv er bestemt og betinga av korleis hjernen biologisk er oppbygd og nevrofysiologisk er sett saman. Artikkelen er ei vidareføring av ...
  • Forskning gjennom skapende arbeid? Et fenomenologisk-hermeneutisk utgangspunkt for en drøfting av kunstfaglig FoU-arbeid 

   Halvorsen, Else Marie (HiT skrift, Research report, 2005)
   The theme to be discussed is whether it is possible to use artistic works as part of a scientific approach. This is a rather important question because the master study in Art and Craft is based upon the assumption that ...
  • Tempo og paradoks i mentalhistoriske endringar. Undset - Elias- Foucault 

   Høystad, Ole Martin (HiT skrift, Research report, 2005)
   Ein av dei mest kjente debattane i det som kan kallast moderne norsk mentalitetshistorie, er debatten mellom professor i historie Edvard Bull på den eine sida og Sigrid Undset og hennes meiningsfelle, professor i ...
  • "Et sted hvor hun kan finne seg til rette og bo.." : om ugifte mødre og fødehjem i Telemark i perioden 1916-1965 

   Hvalvik, Sigrun; Young, Ellinor (HiT skrift, Research report, 2006)
   Ugifte mødre utgjorde en relativt ensartet gruppe i perioden 1916-1965, også i Telemark.. De aller fleste arbeidet i tjenesteytende arbeid uten krav til utdannelse. Fedrene til barna som ble født utenfor ekteskap tilhørte ...
  • Høyoppløselige bilder som grunnlag for overvåking av endringer i fjellvegetasjon : skisse til nytt registreringssystem 

   Hjeltnes, Arne (HiT skrift, Research report, 2006)
   I denne rapporten oppsummeres erfaringene med bruk av bilder med høy geometrisk oppløsning i SatNat prosjektet. 3 områder på Hardangervidda fotografert med Vexcel flybildekamera og 3 områder i Setesdalsheiene/Sirdal dekket ...
  • Etikette i golf 

   Kleppen, Halvor (HiT skrift, Research report, 2006)
   Golfspillet har til forskjell fra mange andre ballspill, regler for hvordan spillerne og publikum skal oppføre seg. Folk som kommer inn i golfsporten første gang vil lett se en sammenheng mellom disse reglene og en snobbete ...
  • Rehabilitering av Måna, Tinn i Telemark : tilstand og tiltak 

   Heggenes, Jan; Sageie, Jostein (HiT skrift, Research report, 2006)
   Måna som renner fra Møsvatn til Tinnsjø, har en naturlig gjennomsnittsvannføring på 52 m3s-1, men har etter reguleringsinngrep i perioden 1906-1957 bare restvannføring. Den nedre del av Måna (ca. 4 km; Gaustå bru – ...
  • Kartlegging av habitater til hjort i deler av 4 kommuner i Telemark : utprøving av objektbasert klassifikasjon på Landsat 5 satellittdata 

   Hjeltnes, Arne (HiT skrift, Research report, 2006)
   Tidligere er hjortens bevegelser kartlagt med GPS. Disse registreringene viser områder som dyrene prefererer gjennom året. Fremdeles mangler det data på habitatbeskrivelse og hjortens habitatvalg. Ved økte kunnskaper om ...
  • Bygg nettverk - stå på! : en studie av entreprenørielle prosesser i Buskerud, Telemark og Vestfold 

   Hovland, Nils Per (HiT skrift, Research report, 2006)
   Dette er en undersøkelse som går på hvordan 16 nystartede, innovative foretak utvikler seg. Foretakene er alle kunder hos Innovasjon Norge og lokalisert i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold fylker). De er ...
  • Reiselivsundersøking i Setesdal 2006 

   Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2007)
   Denne gjesteundersøkinga er ei oppfølgjing av tilsvarande undersøking i 2004. Undersøkinga var gjennomført som ei spørjeundersøking blant turistane i Setesdal i juli og august 2006. Både gjennomføring og innhald i ...
  • Musikk og nasjonalisme i Norden 

   Haugan, Anne Svånaug; Kayser Nielsen, Niels; Stadius, Peter (HiT skrift, Research report, 2008)
   Dette HiT-skriftet er en artikkelsamling basert på innlegg ved konferansen Musikk og nasjonalisme i Norden, som ble arrangert ved Høgskolen i Telemark, Avdeling for allmennvitenskapelige fag i Bø i Telemark 20. og 21. ...
  • Charity ethical investment : policy practice and disclosure 

   Kreander, Niklas Valter; Beattie, Vivien; McPhail, Ken (HiT skrift, Research report, 2008-08-13)
   This paper investigates the ethical investment policies of leading UK charities. It is estimated that UK charities in 2004 had £79 billion in assets of which £44 billion were invested (NCVO, 2006), with further growth in ...
  • Fotomotivundersøkelsen på Geilo, Hovden og i Rauland 2007 

   Prestholdt, Ragnar (HiT skrift, Research report, 2008-08-22)
   I mai 2007 fikk Høgskolen i Telemark i oppdrag av Innovativ Fjellturisme/Innovasjon Norge å gjennomføre en fotomotivundersøkelse på destinasjonene Geilo, Hovden og Rauland. Arbeidet skulle være et innspill til delprosjektet ...
  • Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn 

   Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Reinboth, Michael (HiT skrift, Research report, 2009-02-05)
   Barns kosthold og deres fysiske aktivitetsvaner er viktig for helse både i barneårene og i voksen alder. Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial ...
  • "Skal vi dele en historie?" : personlige erfaringer som inntak til forståelse i eldreomsorgen : prosjektrapport 

   Hvalvik, Sigrun (HiT skrift, Research report, 2009-06-22)
   Nasjonalt så vel som internasjonalt står helsevesenet overfor store utfordringer knyttet til økningen av antall eldre. En av hovedutfordringene angår rekrutteringen av profesjonelle yrkesutøvere til eldreomsorgen ...