• Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis 

   Frers, Lars; Hognestad, Karin; Bøe, Marit (Book, 2017)
   Denne boken diskuterer på ulike måter hvordan bruk av kvalitative metoder kan åpne for refleksjon som utgangspunkt for å utforske og utvikle profesjonelle praksiser i lærerutdanningen. I profesjonell praksis vises kunnskap ...
  • "Vårt hjerte vet, vårt øye ser". Kulturvern i Norge 

   Bø, Sigrid; Eilertsen, Turid Følling (Book, 2004)
   Boka tar leseren med på en kunnskapsreise om kulturminner og kulturmiljø. I den presenterer forfatterne de ulike sidene av kultur og kulturvernet samlet, både materielle og ikke-materielle kulturminner. Miljøet som omgir ...