• Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online) 

      Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp (Journal article, 2016)
      LLL Online har som langsiktig mål å samle inn, digitalisere, analysere og synliggjøre alt tilgjengelig materiale etter én person, Lars Levi Læstadius. Prosjektet er et arbeid innenfor digital humaniora. Prosjektet er ...