• Å gjøre Lars Levi Læstadius synlig for verden (LLL Online) 

   Larsen, Rolf Inge; Elgvin, Lilly-Anne Østtveit; Aspaas, Per Pippin; Conzett, Philipp (Journal article, 2016)
   LLL Online har som langsiktig mål å samle inn, digitalisere, analysere og synliggjøre alt tilgjengelig materiale etter én person, Lars Levi Læstadius. Prosjektet er et arbeid innenfor digital humaniora. Prosjektet er ...
  • Unik teologi på samisk grunn: Lars Levi Læstadius' teologi i nyere forskning 

   Elgvin, Lilly-Anne Østtveit (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Unique Theology on Sámi Cultural Ground: Lars Levi Læstadius’ Sermons in Recent Scholarship This article has two main sections. The first section presents a brief survey and commentary of theological research on Læstadius ...