• "Vårt hjerte vet, vårt øye ser". Kulturvern i Norge 

      Bø, Sigrid; Eilertsen, Turid Følling (Book, 2004)
      Boka tar leseren med på en kunnskapsreise om kulturminner og kulturmiljø. I den presenterer forfatterne de ulike sidene av kultur og kulturvernet samlet, både materielle og ikke-materielle kulturminner. Miljøet som omgir ...