• Etikk 

   Eide, Tom (Others, 2021)
   Denne delen handler om etikk og etisk refleksjon i arbeid med velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon. Tre spørsmål er sentrale: • hva etikk og etisk refleksjon er • hvorfor etisk refleksjon er viktig i praksis, og • ...
  • Exploring resistance to implementation of welfare technology in municipal healthcare services – a longitudinal case study 

   Nilsen, Etty; Dugstad, Janne H.; Eide, Hilde; Gullslett, Monika Knudsen; Eide, Tom (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Industrialized and welfare societies are faced with vast challenges in the field of healthcare in the years to come. New technological opportunities and implementation of welfare technology through co-creation ...
  • Hva slags motstand kan forventes mot en tillitsreform i offentlig sektor? 

   Eide, Tom (Journal article, 2021)
   Tillit er et besnærende positivt begrep. Alle er for tillit. Allikevel er det grunn til å tro at en tillitsreform i offentlig sektor vil møte motstand, som alle organisasjonsendringer. Hva slags motstand kan forventes? ...
  • I etikkens tjeneste. Dagfinn Føllesdal, Etikkprogrammet og etisk argumentasjon 

   Syse, Henrik; Eide, Tom (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Denne artikkelen forteller noe av historien om Norges forskningsråds etikkprogram (1992–2001) og Dagfinn Føllesdals rolle innenfor dette programmet. Vår påstand er at Føllesdal bidro på avgjørende vis til den strategiske ...
  • Nursing students’ development of using physical assessment in clinical rotation—a stimulated recall study 

   Byermoen, Kirsten Røland; Eide, Tom; Egilsdottir, H. Ösp; Eide, Hilde; Heyn, Lena; Moen, Anne; Brembo, Espen Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2022)
   Background: The overall aim of this study was to explore third-year bachelor nursing students’ stimulated recall reflections on their physical assessment competence development. The choice of learning strategies in nursing ...
  • Patient information and emotional needs across the hip osteoarthritis continuum: a qualitative study 

   Brembo, Espen Andreas; Kapstad, Heidi; Eide, Tom; Månsson, Lukas; van Dulmen, Sandra; Eide, Hilde (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Osteoarthritis (OA) is the most common form of arthritis worldwide, affecting a growing number of people in the ageing populations. Currently, it affects about 50 % of all people over 65 years of age. There ...
  • Tillitsmodellen – hovedpilotering i Oslo kommune 2017-18 

   Eide, Tom; Knudsen Gullslett, Monika; Nilsen, Etty; Dugstad, Janne H.; Eide, Hilde (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;, Research report, 2018)
   Bakgrunn, prosess og antagelser For å møte fremtidens utfordringer når det gjelder hjemmebaserte helsetjenester på en god måte er det behov for innovasjon og fornyelse. Formålet med prosjekt Tillitsmodellen har vært å ...
  • Trust-based service innovation of municipal home care: A longitudinal mixed methods study 

   Eide, Tom; Gullslett, Monika Knudsen; Eide, Hilde; Dugstad, Janne Herholdt; McCormack, Brendan; Nilsen, Etty Ragnhild (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: In Scandinavia, various public reforms are initiated to enhance trust in the healthcare services and the public sector in general. This study explores experiences from a two-step service innovation project in ...