• Barnehagelæreres praktisering av en helhetlig tilnærming til læring 

   Bøe, Marit; Steinnes, Gerd Sylvi; Hognestad, Karin; Fimreite, Hege; Moser, Thomas (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;9, Research report, 2018)
   Studien om barnehagelæreres arbeid med en helhetlig tilnærming til læring er en del av ekspertgruppen om barnehagelærerrollen sitt arbeid. Begrunnelsen for studien må sees i lys av ekspertgruppens mandat, som er å framskaffe ...
  • Følgeevaluering av Oslo og Viken modellen i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOMP), 2019-20 

   Reinertsen, Anne-Beate; Hognestad, Karin; Bøe, Marit; Kristiansen, Anne Lene; Lundestad, Margritt (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;57, Report, 2020)
   Forskere fra Oslo Met, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Høgskolen i Østfold (HiØ) har på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Viken evaluert det første året i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling ...
  • Lederutvikling i emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) 

   Sell, Ingunn Sælid; Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Vala, Heidi Østland (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;62, Report, 2020)
   Dette heftet er et grunnlagsdokument for studenter, praksislærere og faglærere tilknyttet emnet “Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid” (LSU) i barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), studiested ...