Recent Submissions

 • Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) Network: Årsrapport 2023 

  Falkenberg, Helle Kristine; Mathisen, Torgeir Solberg (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;149, Report, 2024)
  Denne rapporten oppsummerer aktiviteten i Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) nettverket i 2023. Gjennom året har nettverket styrket sin posisjon som en unik tverrfaglig arena for samarbeid om å sette fokus på at syn og ...
 • Simuleringssenteret USN, campus Porsgrunn : Veien fram, arbeidsprosess, tverrfaglig samarbeid og kompetanseutvikling 

  Lia, Ingunn (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;150, Report, 2024)
  Høsten 2017 åpnet et nytt simuleringssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Porsgrunn. Denne rapporten har til hensikt å gi en oversikt over det omfattende planlegging og utviklingsarbeidet som ble gjort av ulike ...
 • Macro chemistry, nutrients, and heavy metals in River Bø-elva, upstream and downstream the discharge from Bø sewage treatment plant, 2023 

  Lydersen, Espen (Publication series from University of South-Eastern Norway;148, Report, 2024)
  In 2023, 20 weekly water samples have been collected for chemical analysis of major chemistry, nutrients, and heavy metals (HM) in River Bø-elva, at one station ≈ 100 m upstream and one station ≈ 300 m downstream Bø sewage ...
 • Gytegropregistreringer i Tokkeåi høsten 2023 

  Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Rolseth, Kjetil; Esbensen, Sander; Brattestå, Kai (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;147, Report, 2024)
  Antall og lokalisering av gytegroper etter stor ørret i Tokkeåi fra Åmøtehyl og ned til innløp Bandak (ca. 5 km) ble undersøkte med dronevideo og dykking etter endt gytesesong (november/desember). Antall større gytegroper/-felt ...
 • Flyttinger i regi av barnevernet 

  Eide, Ketil; Krane, Vibeke; Øvergård, Kjell Ivar; Follesø, Reidun; Vassend, Eva Lill Fossli; Kvello, Øyvind; Hegdahl-Galterudhøgda, Anita; Gerdts-Andresen, Tina (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;145, Report, 2024)
  Denne rapporten handler om flyttinger av barn i regi av barnevernet. Forskningsprosjektet har to overordnede fokusområder: 1) plasseringer i familie˗ og nære nettverksfosterhjem og 2) tilbakeføring til foreldrehjemmet etter ...
 • Medaljen har også en bakside. Høyere utdanning sett innenfra – vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner (HU-Viten) 

  Damsgaard, Hilde Larsen; Aurvoll, Cecilie; Larsgaard, Ann Kristin (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;144, Report, 2024)
  Studien Høyere utdanning sett innenfra – vitenskapelig ansattes erfaringer og refleksjoner (HU-viten) inkluderer 283 ansatte fra ulike fagfelt. Hovedformålet med studien er å få mer kunnskap om hvordan det er å være ...
 • Gytegropregistreringer i Vallaråi høsten 2023 

  Heggenes, Jan; Schartum, Eivind (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;142, Report, 2024)
  Vallaråi (strekning Seljordsvatn-nedstrøms Lakshøl ca. 1,7 km) ble undersøkt med dykking (5. des., tre dykkere passivt drivende parallelt) og dronefotografering (12 des.) for stor gytefisk og store gytegroper (større enn ...
 • «Arbeidspraksis som del av bachelorutdanningen i natur- og miljøforvaltning» : Et delprosjekt i Arter i arbeid ved INHM : Sluttrapport fra følgeforskning 

  Gabrielsen, Anja; Skalstad, Ingunn (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;143, Report, 2024)
  Sommeren 2023 gjennomførte Institutt for Natur, Helse og Miljø (INHM) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) en prøveordning der studenter ved bachelorutdanningen i natur- og miljøforvaltning ved INHM fikk mulighet til å ...
 • Elektrofiske og ungfiskundersøkelser i Vallaråi høst 2023 

  Heggenes, Jan (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;141, Report, 2024)
  Vallaråi ble undersøkt med elektrofiske og bestandsberegninger på utvalgte stasjoner årlig 2021-2023. Her rapporteres resultatene for 2023 som pga. høye vannføringer ble innsamlet senere på høsten og ved lavere temperaturer ...
 • Et forståelig kroppsøvingsfag?: Kroppsøvingsfaget etter fagfornyelsen – erfaringer fra elever og lærere på ungdoms- og videregående trinn: Rapport fra FUSK-undersøkelsen 2022 

  Vinje, Erlend Ellefsen; Haugen, Fredrik Lie; Vagle, Markus; Aaring, Vegard Fånes; Fon, Karl Petter; Brattenborg, Steinar; Sandell, Martin Blaauw; Kvikstad, Ingvild; Berg-Johnsen, Espen; Jensen, Rein; Kruken, Andrea Hovstein; Lund, Johan Ludvik; Aasland, Oda Eline; Aasland, Markus (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;139, Report, 2024)
  I dette sammendraget presenterer vi noen av hovedfunnene i FUSK-undersøkelsen som ble gjennomført i løpet av mai 2022. Dette er en digital spørreundersøkelse med et selvrekrutterende design for lærere. Disse lærerne har ...
 • Biogass Vekst Muligheter for økt produksjon og omsetning av biogass i Hadelands- og Ringeriksregionen 

  Aasnæss, Steinar; Fredriksen, Jan Ivar (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;140, Report, 2024)
  Prosjektet har kartlagt mulighetene for et regionalt marked for biogass i Ringeriksregionen på minst 3 millioner m3 renset biogass innen 2025. Bakgrunnen er Hadeland og Ringerike avfallsselskap (HRA) sine planer for et ...
 • «Det kommer aldri noen bestilling om det ikke er noen som skriker». - En mulighetsstudie for etablering av innendørs flerbruksanlegg for egenorganisert aktivitet 

  Bergsgard, Nils Asle; Flaata, Una; Langseth, Tommy (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;138, Report, 2024)
  Denne undersøkelsen har to hovedformål: 1) Beskrive utfordringer ved, og muligheter og behov for etablering av innendørs flerbruksanlegg for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, og 2) Gi anbefalinger for ...
 • «En som kan gjøre det som trengs»: Utforsking av erfaringskonsulentens rolle i arbeid med ungdom 

  Sælør, Knut Tore; Klevan, Trude (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;137, Report, 2023)
  Dette forskningsprosjektet er et samarbeid mellom «Ungdom i Fokus», et delprosjekt i «Områdesatsningen – Strømsø 2030», og Senter for psykisk helse og rus (SFPR) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Enkelte områder i Strømsø ...
 • Tilgjengelighetsstudien 2022-2023: Dokumentasjonsrapport 

  Gulløy, Elisabeth; Møller-Skau, Christian; Kristiansen, Rosanne; Vardheim, Ingvild (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;136, Report, 2023)
  Tilgjengelighetsstudien er et selvstendig prosjekt gjennomført i tilknytning til Ungdata pluss, finansiert med midler fra Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark (RFF) (prosjektnummer 335453). Ungdata pluss er en ...
 • Vannstand i Møsvatn over vinteren: effekter på rekruttering av røye 

  Heggenes, Jan; Kolstad, Astri Øyan; Pavels, Henning; Schartum, Eivind; Esbensen, Sander; Pape, Roland; Brabrand, Åge (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;132, Report, 2023)
  Møsvatn (LRV 900 - HRV 918,5 moh.) er et av Norges største reguleringsmagasin. Fiskesamfunnet er dominert av røye. Ørret er også vanlig, mens ørekyte trolig ble innført sent på 1900. Når Møsvatn tappes over vinteren, ...
 • Mat og måltid i Vinjebarnehagen 

  Kristiansen, Anne Lene; Ouff, Susanne Moen (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;135, Report, 2023)
  Basert på svara frå spørjeundersøkinga og samtalane i dei kvalitative intervjua ser det ut til at barnehagane i Vinje kommune all hovudsak har eit godt mat- og drikketilbod og at barnehagane i stor grad følgjer dei nasjonale ...
 • Praksis i de praktiske og estetiske fagene i LK20 : Evaluering av fagfornyelsen i fire fag : Delrapport 2 

  Borgen, Jorunn Spord; Murtnes, Åsve; Bergsland, Jon Einar; Bottolfs, Marthe; Carlsen, Kari; Husebø, Øyvind; Ouff, Susanne Moen; Randers-Pehrson, Anniken; Møller-Skau, Marie; Thorrud, Simen; Weum, Kaja Bråthen; Ørbæk, Trine (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;131, Report, 2023)
  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Universitetet i Sørøst-Norge evaluere de praktiske og estetiske fagene i fagfornyelsen over en periode på fire år, fra 2022 - 2025. Evalueringen er organisert i fire delprosjekter, ...
 • De praktiske og estetiske fagene – fagtradisjoner, fornyelse og endringer i læreplaner for fagene frem mot LK20 

  Borgen, Jorunn Spord; Murtnes, Åsve; Bergsland, Jon Einar; Bottolfs, Marthe; Carlsen, Kari; Husebø, Øyvind; Ouff, Susanne Moen; Randers-Pehrson, Anniken; Møller-Skau, Marie; Thorrud, Simen; Weum, Kaja Bråthen; Ørbæk, Trine (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;130, Report, 2023)
  På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet skal Universitetet i Sørøst-Norge evaluere de praktiske og estetiske fagene i fagfornyelsen over en periode på fire år, fra august 2022 og ut 2025. Evalueringen er organisert i fire ...
 • Veiledning av sykepleierstudenter med norsk som andrespråk i praksisstudier i sykehjem: Et pedagogisk utviklingsprosjekt 

  Sverre, Beate Lie; Kortner, Helen; Vilhelmsen, Veronika; Frisnes, Hjørdis (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;134, Report, 2023)
  Rapporten handler om gjennomføring og resultater fra et pedagogisk utviklingsprosjekt der vi har prøvd ut veiledningsstrategier til sykepleierstudenter som har norsk som andrespråk (N2) i praksisstudier. Prosjektet har ...
 • Arbeidsmarkedet, lønninger og priser 

  Reiersen, Jon (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;133, Report, 2023)

View more