Recent Submissions

 • Femårig masterutdanning for grunnskolelærere - ny og utfordrende: Delrapport 3 

  Maagerø, Eva; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;80, Report, 2021)
  Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. Prosjektet ser på innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger ved USN (MGLU) og vil pågå til det første studentkullet som startet på MGLU høsten 2017, ...
 • Grunnleggende ferdigheter i videregående opplæring : Prosjekt 2018-2021. Sluttrapport 

  Wikstøl, Eva Augestad; Einarsen, Hege Dolven (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;79, Report, 2021)
  Grunnleggende ferdigheter, 2018-2021, har vært et samarbeid mellom Vestfold- og Telemark fylkeskommune (VTFK) og Universitet i Sørøst-Norge (USN). Det har vært satt inn ekstra ressurser til økt kompetanseheving for lærere ...
 • Gytegropregistreringer i Vallaråi og Kivleåi høsten 2020 

  Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Kirkevold, Anita C.; Rolseth, Kjetil (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;74, Report, 2021)
  Vallaråi (strekning Seljordsvatn-nedstrøms Lakshøl ca. 1km) og Kivleåi (strekning samløp Vallaråi fossefall lagerplass Venåsvegen) ble undersøkt med drone og dykking (Vallaråi) og observasjon fra elvebredd og elektrofiske ...
 • Elektrofiske og ungfiskundersøkelser i Vallaråi og Kivleåi høsten 2020 

  Heggenes, Jan (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;75, Report, 2021)
  Vallaråi og nedre del av Kivleåi ble undersøkt med elektrofiske og bestandsberegninger på utvalgte stasjoner. Høye vannføringer førte til at arbeidet i Vallaråi ikke kunne gjennomføres. I Kivleåi viste elektrofiske på 5 ...
 • Gytegropregistreringer i Tokkeåi høsten 2020 

  Heggenes, Jan; Schartum, Eivind; Rolseth, Kjetil; Brattestå, Kai (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;76, Report, 2021)
 • Så langt - så godt? Midtveisevaluering av en lokaldemokratisk ordning i Asker kommune 

  Kobro, Lars Ueland; Brandtzæg, Bent Aslak (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;77, Report, 2021)
  Dette er den andre rapporten, av tre, som dokumenterer følgeforskningen i et lokaldemokratisk forsøk i Asker kommune. Rapporten viser at det dilemmaet som vi pekte på i første rapport, mellom å være kommunens forlengede ...
 • Trenerløftet. Evaluering av Olympiatoppens trenerutviklingsprosjekt 

  Augestad, Pål; Telseth, Frode (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;73, Report, 2021-06-17)
  «Trenerløftet» er et trenerutviklingstiltak i regi av Olympiatoppen. Målgruppen er unge trenere med ambisjoner om en trenerkarriere, som jobber med morgendagens toppidrettsutøvere. I denne evalueringsrapporten undersøker ...
 • Undersøkelser av ungfisk til ørret og laks i Tinnelva ved Tinfos, Telemark, høst 2019 og høst 2020 

  Heggenes, Jan (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;72, Report, 2021-06-15)
  Elvestrekningen i Tinnelva på 1600 m fra Tinfos (naturlig oppvandringshinder) og ned til innløp Heddalsvann har siden 2001 blitt undersøkt nær årlig for å få et kvantitativt mål på rekruttering av ungfisk, særlig ørret. ...
 • Innovativ rehabilitering i Indre Østfold, Nasjonalt forsøk med kommunal rehabilitering: Sluttrapport følgeevaluering; oppsummering av tjeneste og modell 

  Fuglerud, Kristin Skeide; Lauritzen, Bent Håkon; Eide, Hilde (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;71, Report, 2021)
  Prosjektet Innovativ rehabilitering i Indre Østfold har i løpet av fem år lykkes med å utvikle en modell for «Samfunnsbasert rehabilitering» med personen som mottar rehabilitering i sentrum for tjenestene som utvikles. De ...
 • Samskapende velferdsinnovasjon – Ny kompetanse på vei mot «fellesskapskommunen»? Sluttrapport 

  Kobro, Lars Ueland; Bjørnerud, Anne Merete (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;70, Report, 2021-04-21)
 • Dronevideo registreringer i Bøelva høst/vinter 2019/2020: fysisk tilstand, gytegroper og substratforhold 

  Heggenes, Jan; Tien Bui, Dieu; Ahrabi, Shayan; Aune, Tora Camilla Eng; Sørvik, Hanne Elise Gjelsten (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;69, Report, 2021-04-21)
  Lakseførende strekning i Bøelva fra Gvarv (oppstrøms jernbanebru) til Folkestad bru, ca. 13 km, ble vinter 2019/2020 videofotografert med drone (DJI Phantom 3 professional med standard kamera Sony EXMOR 12.4 mega pixel) ...
 • Dødsulykker i norsk friluftsliv 2000-2020 

  Horgen, André (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;67, Report, 2021-03-08)
  Rapporten dokumenterer dødsulykker ved friluftslivsaktiviteter i Norge på 2000-tallet. Det konkluderes at det i gjennomsnitt har omkommet 64 mennesker pr. år, i friluftslivsrelaterte ulykker i Norge, de siste 20 årene. ...
 • Utbildning, lärande, forskning: En evalueringsstudie – delrapport 3 

  Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Afdal, Hilde; Borgen, Jorunn Spord; Barstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;68, Report, 2021)
  Denne delrapporten presenterer resultatene fra den tredje fasen i den forskningsbaserte følgeevalueringen av ULF. Her har vi rettet blikket mot flere sentrale deler av ULF-forsøksvirksomhet. Vi presenterer et fjerde case ...
 • Teaching democracy and human rights: Lessons learnt from the Erasmus+ GoDemo project 

  Johannessen, Marius Rhode; Andreassen, Hege (Publication series from University of South-Eastern Norway;66, Report, 2021)
  In this publication, we present a summary of the Erasmus+ project "GoDemo". GoDemo was a strategic partnership between Vestfold county council, Vestfold museum, the University of South-Eastern Norway, Nøtterøy upper secondary ...
 • Idrettsglede for alle: Arbeid for mangfold og mot rasisme 

  Kristiansen, Elsa; Sonne, Lasse (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;64, Report, 2021)
  Dette er en statusrapport om idrettens arbeid for mangfold og mot rasisme. Rapporten består av de to delene (1) Bakgrunn og (2) 2020-undersøkelsen om rasisme og diskriminering. Selve undersøkelsen er syv-delt og svarer opp ...
 • Globalisering, lønnsforhandlinger og velferdsstat 

  Reiersen, Jon (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;65, Report, 2021)
  En populær påstand er at sentrale lønnsforhandlinger, små lønnsforskjeller og en ytterligere omfordeling av inntekt gjennom en omfattende velferdsstat vanskelig lar seg forene med en dyp integrasjon i en globalisert økonomi. ...
 • Godt begynt er halvt fullendt? En oppstartsanalyse. Rapport fra forsøk med nærdemokratiske ordninger i Asker kommune 

  Kobro, Lars Ueland; Brandtzæg, Bent Aslak (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;63, Report, 2020)
  Nye Asker kommune har etablert lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad og Heggedal. Ordningen med lokalsamfunnsutvalg (LSU) de tre stedene skal være en forsøksordning for to år. Ordningen skal følges av forskningsaktivitet ...
 • Lederutvikling i emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) 

  Sell, Ingunn Sælid; Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Vala, Heidi Østland (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;62, Report, 2020)
  Dette heftet er et grunnlagsdokument for studenter, praksislærere og faglærere tilknyttet emnet “Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid” (LSU) i barnehagelærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), studiested ...
 • Liv og røre i Telemark - sluttrapport 

  Bratland-Sanda, Solfrid; Schmidt, Sabrina Krogh; Karlsen, Maria Louise; Bottolfs, Marthe; Grønningsæter, Hilde; Reinboth, Michael (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;61, Report, 2020)
  Bakgrunn: Telemark er et fylke med utfordringer både knyttet til folkehelseprofil, resultater på skolen og frafall fra skolen. Liv og røre-modellen ble derfor utviklet av Telemark fylkeskommune i samarbeid med lærere og ...
 • Complex Systems: Breakthrough Innovations Through People The H-SEIF project booklet 

  Dudani, Palak (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;50, Report, 2020)
  The H-SEIF project «Technology with empaty» was a three year (2017-2020) research collaboration project between industry and academia funded by Oslofjordfondet and inkind by partners. This book is written to inspire systems ...

View more