Show simple item record

dc.contributor.authorMortensen, Merete Helene
dc.date.accessioned2016-03-15T13:19:28Z
dc.date.available2016-03-15T13:19:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2382275
dc.description.abstractUtgangspunktet og motivasjon for denne studien er å myndig-gjøre ettåringer i relasjonen til demokratiske forståelser innenfor barnehagen som samfunnsinstitusjon. Interessen for dette temaet meldte seg i lys to forhold som jeg ble kjent med under masterstudiet. Det var funn fra forskningsrapporten Alle teller mer, en evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart (Østrem et al., 2009), og funn fra forsknings- og utviklingsprosjektet Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv – fokus på de yngste barna i barnehagen (Bae, 2012c). Funnene viste tendenser som pekte i retning av en overvekt av en liberalistisk tenkning og et syn på de yngste som en marginalisert gruppe hvis medborgerskap ble underkommunisert. Med dagens syn på barn som subjekter og medborgere blir dette, mener jeg, et snevert og mangelfulle ståsted å arbeide ut ifra. Jeg undrer meg derfor på hvilken demokratisk deltakelse vi inviterer inn til eller definerer ut ifra, dersom demokratiske forståelser og deltakelse får for mange heftelser. I den forbindelse har jeg gått til noen ettåringer på jakt etter hva de forteller oss om å delta i et demokratisk barnefellesskap. Jeg har valgt å observere ettåringene i lek, begrunnet i lek som et naturlig kroppslig uttrykk og omgang blant de yngste barna i barnehagen. Videre er brudd i lek som fenomen blitt mitt utgangspunkt å drøfte ettåringers demokratiske deltakelse i lys av. Jeg viser hvordan brudd kan forstås som noe som både kan hemme, men også fremme demokratisk deltakelse som skaper gode betingelser for pluralitet og alteritet. Slik sett vurderer jeg studien dithen at ettåringene får erfaring med medborgerskap. Teoretisk er det primært ulike lesninger av Hannah Arendts og Emmanuel Levinas filosofi som ligger til grunn for drøfting og analyse. Dette er en kvalitativ studie med en hermeneutiskfenomenologisk og kritisk teoretisk tilnærming.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBarnehagenb_NO
dc.titleHva forteller ettåreringer om å delta i et demokratisk barnefellesskap?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.source.pagenumber73 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record