Show simple item record

dc.contributor.authorHaagenrud, Janken
dc.date.accessioned2016-02-23T11:19:57Z
dc.date.available2016-02-23T11:19:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2380094
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å vise til hvordan vilkår for barns lek kan fremstå og fortolkes, og hvordan barnas lek utfolder seg i møte med disse vilkårene. Ved å studere dette vil jeg belyse mulige sammenhenger mellom barnas lek, personalets organisering og pulsen på avdelinga. Dette er en undersøkelse tett på barnas lek. Mitt ønske er å rette oppmerksomheten mot barnas lek, der fantasi og glede kan være en del av den spontane leken. Denne oppgaven kan bidra til å synliggjøre hvilke muligheter og begrensninger som kan være tilstede når barna leker. Forskningsspørsmål oppgaven bygger på: Hvordan utfolder barna seg i lekende samspill i møte med barnehagedagens puls og organisering? Denne oppgaven bygger på et fenomenologisk hermeneutisk perspektiv. Merlau-Pontys (1994) kroppsfenomenologi er sentral i min undersøkelse. Jeg har valgt en kvalitativ metode for å kunne nærme meg barnas og personalets perspektiv. Oppgaven er todelt, og den første delen bygger på et feltarbeid, der jeg har observert barnas lek i en barnehage, i en periode på to uker, med en barnegruppe med 13 barn i alderen 2-3 år. Undersøkelsen er gjennomført med deltakende observasjon, lydopptak og feltnotater. Den andre delen bygger på en faglig samtale jeg hadde med personalet, på bakgrunn av Stimulated recall som metode. For å undersøke lekens vilkår, ble personalets betraktninger en inngang til å belyse barnehagedagens organisering. Denne undersøkelsen bidrar med et blikk på hvordan barns lekende samspill kan fremstå i en barnehage, og et bidrag til å synliggjøre barns stemme. Jeg ser en forbindelse mellom barnas lek og personalets vektlegging av sin oppgave med å organisere. Slik jeg tolker det har personalets organisering en regulerende virkning på barnas lek. Gjennom fortolkning og drøfting har jeg lagt fram perspektiver av pedagogisk relevans.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBarnehagenb_NO
dc.subjectleknb_NO
dc.titleVilkår for barns lekende samspill : En empirisk undersøkelse av barns lekende samspill i møte med barnehagedagens puls og organiseringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.source.pagenumber68 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record