• Haydom, Tanzania 2008/2009 : "en øyedråpe i havet" 

   Bjerkreim, Hilde; Formo, Frøydis; Myrtveit, Irene; Lauritsen, Kari Marie; Rafdal, Cecilie Marie; Aase, Helene (Bachelor thesis, 2009)
   1. mars 2009 reiste vi til Tanzania for å utføre vår bacheloroppgave. Vi er den fjerde studentgruppa fra HiBu som har praktisert humanitært arbeid ved Haydom Lutheran Hospital (HLH). I likhet med tidligere prosjektgrupper ...
  • Humanitært arbeid i Kamerun 2009 

   Brekstad, Kristian; Larsen, Maja; Mellem, Marianne; Nilsson, Marthe; Ottestad, Marius; Saurdal, Tonje (Bachelor thesis, 2009)
   This was the first time optometry students from Buskerud University College participated in a project in Cameroon. The goal of the project was to make an assessment of needs at the eye department. We got an idea of the ...
  • Instrumentering i optometrisk praksis vurdert opp mot Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer 

   Berg, Anja Marie; Aune, Helen; Nagel, Tone Marit; Øia, Anne Grete; Kohnic, Ajla; Husby, Evelyn Rygh (Bachelor thesis, 2008)
   SAMMENDRAG Innledning: Målsetting med studien var å: i) kartlegge instrumentering i norsk optometrisk praksis for å vurdere om det finnes nok instrumenter til å gjennomføre en forsvarlig synsundersøkelse, ii) undersøke ...
  • Kammervinkelvurdering med van Hericks metode : hva er viktig å kjenne til? 

   Johansen, Sunniva Fredriksen; Meklenborg, Trine; Spiten, Katrine Onshus; Stavdal, Rina Elise; Stuberg, Ann Kamilla; Urke, Caroline (Bachelor thesis, 2013)
   Målsetting: Å få økt kjennskap til hvordan van Hericks metode benyttes, hvilke faktorer som kan påvirke metoden og hvilken innvirkning en slik variasjon vil ha. Metode: studiet ble inndelt i tre deler. Litteraturstudiets ...
  • Klinisk vurdering av OptomapP200C netthinnebilder – utvikling og utprøving av et klinisk vurderingsverktøy 

   Arnesen, Merethe; Oftedal, Martine Mæland; Roer, Linn Kristine; Ullereng, Ida Christine Lien; Rønningen, Hege Brakstad (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetting: Å utarbeide et vurderingsverktøy for vurdering av bilder tatt med OptomapP200C. Vurderingsverktøyet skal gjøre vurdering av perifere retina lettere og øke samsvar i vurdering av funn på bilder. Metode: Studien ...
  • Notering av makulære funn : en sammenligning av kliniske undersøkelser med 90D völklinse og funduskamera 

   Aksdal, Steffan; Høie, Isak; Mortensen, Erik Arnestad; Nielsen, Magnus; Nilsen, Erik Nygaard (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetting: Formålet med studien var å finne ut om funnene gjort med spaltelampe og 90D völklinse samsvarte med funnene som ble avdekket med fundusfoto. Sekundært ble det designet et system for notering av makulære funn. ...
  • Optisk kvalitet i ferdigbriller og valg av nærkorreksjon i en utprøvingssituasjon 

   Egerdal, Magne Galåen; Kjærstad, Thomas Brevik; Krog, Hanne Beate; Stensson, Bengt Leon; Sundal, Nikolai Sætre; Svendby, Sindre (Bachelor thesis, 2013)
   Målsetting: Målsettingen med dette prosjektet var å teste optisk kvalitet i ferdigbriller, og å se hvordan et utvalg av testpersoner valgte nærkorreksjon i en utprøvingssituasjon. Metode: I prosjektets første del ble ...
  • Optomap: undersøkelse av perifere retinale normalvariasjoner hos unge voksne : problematikk rundt analysefunn 

   Johansen, Gina Tufte; Lüttichau, Beatrice; Coztiny, Elena; Eskandari, Frozandeh; Alvær Tina (Bachelor thesis, 2009)
   Målsetting: Målsettingen var å gi en oversikt over perifere retinale normalvariasjoner hos personer mellom 18-30 år, ved bruk av Optomap P200C. Metode: Studien vår besto av (n=166) optometri-studenter ved avdeling for ...
  • Optometry in Malawi : Education and development 

   Rimstad, Lovise; Gjernes, Brynhild Bu; Stöhlmacher, Victoria; Berget, Kirsti; Andersen, Therese (Bachelor thesis, 2010)
   This project was to contribute in an already existing project at Mzuzu University in Malawi. The optometry school at Mzuzu University is a collaboration between the International Centre of Eyecare Education (ICEE), Optometry ...
  • Sammenhengen mellom astenopi etter synskrevende skjermarbeid og blodgjennomstrømning i m.orbicularis oculi 

   Delavari, Stina; Hole, Steffen Amlie; Johannessen, Nina Harslev; Olsrud, Anders; Putkowski, Anne Therese; Sand, Joakim (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetningen var å undersøke sammenhengen mellom synskrevende skjermbruk og blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi. Blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi ble målt med fotopletysmografi samtidig som ...
  • Sammenhengen mellom muskelspenning i m. Orbicularis Oculi og indusert synsstress ved skjermarbeid 

   Andersen, Siv Karin; Haugen, Hanne Kvigstad; Hermansen, Hilde; Korseberg, Ranveig Marie; Aamodt, Marianne (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetting: Foreligger det en sammenheng mellom muskelspenning i m. Orbicularis Oculi og indusert synsstress ved skjermarbeid. Metode: Muskelspenningen i m. Orbicularis Oculi ble målt med elektromyografi (EMG) ved bruk ...
  • Slitasje på brilleglass med og uten overflatebehandling i forhold til naturlige temperaturpåkjenninger som brilleglass kan utsettes for 

   Breili, Kristina B.; Evensen, Ane; Myklebust, Anne; Svela, Tone; Turtveit, Norunn; Ølnes, Marte (Bachelor thesis, 2008)
   Målsetting: Målsettingen for prosjektet er å finne ut i hvilken grad brilleglass og overflatebehandling tar skade av temperaturpåkjenninger og pusseslitasje. Metode: Brilleglass, både med og uten overflatebehandling, ...
  • Undersøkelse av samsvaret mellom optikerstudenters vurdering av papillen basert på fundusfotografier 

   Rise, Ingeborg Hole; Haaland, Karl Eirik; Sværen, Harald; Horjen, Åshild Bøysen; Kleiv, Ida Helen (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetting: Målsettingen med denne observerende studien var å undersøke hvor godt samsvar det er mellom fem optikerstudenters vurdering av papillen basert på vurdering av fundusfotografier. Metode: Fem optikerstudenter ...
  • Undersøkelse av sentrale retina hos unge voksne ved hjelp av Topcon TRC-NW6S 45° sentralt fundusfoto : variasjon mellom optikerstudenters vurderinger. 

   Hauge, Ellen Hilde; Engetretsen, Tone; Farstad, Fredrik; Hatten, Marie; Rasmussen, Oddvar (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetting: Prosjektets formål var å undersøke samsvar i tolkningen av fundusfoto mellom fem 3.årsstudenter på optometri. Metode: Utvalget var 1.årsstudenter fra optometri ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Kongsberg ...
  • Utprøving av nærvisustavler 

   Bjørtuft, John; Jansen, Håkon; Ludvigsen, Silje; Nordås, Sunniva; Sundt, Are; Varhaug, Astrid (Bachelor thesis, 2008)
   Målsettingen med prosjektet var å anbefale en god nærtest for registrering av nærvisus, vurdert ut fra samsvar med med en logMAR avstandstavle. Vi ønsket å kunne anbefale en standard nærtest for HiBu, Avdeling for optometri ...
  • En valideringsstudie av foritesten Modified Thorington 

   Svare, Laila Kristin; Fossum, Michelle Jasmin Lundström; Hasund, Ann Kristin Solheim; Aamodt, Anna-Lena Nyvoll (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målet med denne valideringsstudien var å undersøke Modified Thoringtons nøyaktighet i forhold til Covertesten. Metode: Det ble utført forimålinger på 40 cm med Covertest og Modified Thorington. Testene ble ...
  • Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska 

   Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av ...
  • Variasjoner i synsfeltmålinger hos unge, friske mennesker 

   Narverud, Mari Skinnes; Bjørnland, Guro; Dahler, Tina Jeanett; Calas, Nadiezhda; Henden, Christoffer; Kuncheva, Margarita; Rusti, Ingebjørg (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: En kohortstudie med formål å undersøke variabiliteten av netthinnens lysdiskrimineringsevne med Medmont M700 kuleperimeter hos unge, friske mennesker i en målesesjon før og etter to uker. Sekundært ble ...
  • Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0% 

   Hulbakviken, Carina Moen; Edvardsen, Mona Coch; Strøm, Anne-Tine; Johansen, Sunniva Haugland; Jakobsen, Monica Wigant; Vollstad, Trond (Bachelor thesis, 2008)
  • Vision for all : Eritrea 2010 

   Erdal, Mari Oline Ervik; Grendstad, Karen; Halling, Linda; Ihler, Ida Steinsdotter; Øvstetun, Bjørnar (Bachelor thesis, 2010)
   Prosjektet er et samarbeid mellom optikeroganisasjonen Vision For All Norge (VFA) og prosjektgruppa. VFA er en humanitær organisasjon som samarbeider med lokale krefter og bidrar med synshjelp i noen av verdens fattigste ...