• Forekommer det utvikling av transient myopi ved dataarbeid? 

   Mathisen, Olga K.; Moksnes, Marit; Schlyder, Benedikte; Amdal, Anne Berit; Amundsen, John Egil; Zare, Ehtram (Bachelor thesis, 2008)
  • Haydom, Tanzania 2008/2009 : "en øyedråpe i havet" 

   Bjerkreim, Hilde; Formo, Frøydis; Myrtveit, Irene; Lauritsen, Kari Marie; Rafdal, Cecilie Marie; Aase, Helene (Bachelor thesis, 2009)
   1. mars 2009 reiste vi til Tanzania for å utføre vår bacheloroppgave. Vi er den fjerde studentgruppa fra HiBu som har praktisert humanitært arbeid ved Haydom Lutheran Hospital (HLH). I likhet med tidligere prosjektgrupper ...
  • Humanitært arbeid i Kamerun 2009 

   Brekstad, Kristian; Larsen, Maja; Mellem, Marianne; Nilsson, Marthe; Ottestad, Marius; Saurdal, Tonje (Bachelor thesis, 2009)
   This was the first time optometry students from Buskerud University College participated in a project in Cameroon. The goal of the project was to make an assessment of needs at the eye department. We got an idea of the ...
  • Instrumentering i optometrisk praksis vurdert opp mot Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer 

   Berg, Anja Marie; Aune, Helen; Nagel, Tone Marit; Øia, Anne Grete; Kohnic, Ajla; Husby, Evelyn Rygh (Bachelor thesis, 2008)
   SAMMENDRAG Innledning: Målsetting med studien var å: i) kartlegge instrumentering i norsk optometrisk praksis for å vurdere om det finnes nok instrumenter til å gjennomføre en forsvarlig synsundersøkelse, ii) undersøke ...
  • Kammervinkelvurdering med van Hericks metode : hva er viktig å kjenne til? 

   Johansen, Sunniva Fredriksen; Meklenborg, Trine; Spiten, Katrine Onshus; Stavdal, Rina Elise; Stuberg, Ann Kamilla; Urke, Caroline (Bachelor thesis, 2013)
   Målsetting: Å få økt kjennskap til hvordan van Hericks metode benyttes, hvilke faktorer som kan påvirke metoden og hvilken innvirkning en slik variasjon vil ha. Metode: studiet ble inndelt i tre deler. Litteraturstudiets ...
  • Klinisk vurdering av OptomapP200C netthinnebilder – utvikling og utprøving av et klinisk vurderingsverktøy 

   Arnesen, Merethe; Oftedal, Martine Mæland; Roer, Linn Kristine; Ullereng, Ida Christine Lien; Rønningen, Hege Brakstad (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetting: Å utarbeide et vurderingsverktøy for vurdering av bilder tatt med OptomapP200C. Vurderingsverktøyet skal gjøre vurdering av perifere retina lettere og øke samsvar i vurdering av funn på bilder. Metode: Studien ...
  • Notering av makulære funn : en sammenligning av kliniske undersøkelser med 90D völklinse og funduskamera 

   Aksdal, Steffan; Høie, Isak; Mortensen, Erik Arnestad; Nielsen, Magnus; Nilsen, Erik Nygaard (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetting: Formålet med studien var å finne ut om funnene gjort med spaltelampe og 90D völklinse samsvarte med funnene som ble avdekket med fundusfoto. Sekundært ble det designet et system for notering av makulære funn. ...
  • Optisk kvalitet i ferdigbriller og valg av nærkorreksjon i en utprøvingssituasjon 

   Egerdal, Magne Galåen; Kjærstad, Thomas Brevik; Krog, Hanne Beate; Stensson, Bengt Leon; Sundal, Nikolai Sætre; Svendby, Sindre (Bachelor thesis, 2013)
   Målsetting: Målsettingen med dette prosjektet var å teste optisk kvalitet i ferdigbriller, og å se hvordan et utvalg av testpersoner valgte nærkorreksjon i en utprøvingssituasjon. Metode: I prosjektets første del ble ...
  • Optomap: undersøkelse av perifere retinale normalvariasjoner hos unge voksne : problematikk rundt analysefunn 

   Johansen, Gina Tufte; Lüttichau, Beatrice; Coztiny, Elena; Eskandari, Frozandeh; Alvær Tina (Bachelor thesis, 2009)
   Målsetting: Målsettingen var å gi en oversikt over perifere retinale normalvariasjoner hos personer mellom 18-30 år, ved bruk av Optomap P200C. Metode: Studien vår besto av (n=166) optometri-studenter ved avdeling for ...
  • Optometry in Malawi : Education and development 

   Rimstad, Lovise; Gjernes, Brynhild Bu; Stöhlmacher, Victoria; Berget, Kirsti; Andersen, Therese (Bachelor thesis, 2010)
   This project was to contribute in an already existing project at Mzuzu University in Malawi. The optometry school at Mzuzu University is a collaboration between the International Centre of Eyecare Education (ICEE), Optometry ...
  • Sammenhengen mellom astenopi etter synskrevende skjermarbeid og blodgjennomstrømning i m.orbicularis oculi 

   Delavari, Stina; Hole, Steffen Amlie; Johannessen, Nina Harslev; Olsrud, Anders; Putkowski, Anne Therese; Sand, Joakim (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetningen var å undersøke sammenhengen mellom synskrevende skjermbruk og blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi. Blodgjennomstrømning i musculus orbicularis oculi ble målt med fotopletysmografi samtidig som ...
  • Sammenhengen mellom muskelspenning i m. Orbicularis Oculi og indusert synsstress ved skjermarbeid 

   Andersen, Siv Karin; Haugen, Hanne Kvigstad; Hermansen, Hilde; Korseberg, Ranveig Marie; Aamodt, Marianne (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetting: Foreligger det en sammenheng mellom muskelspenning i m. Orbicularis Oculi og indusert synsstress ved skjermarbeid. Metode: Muskelspenningen i m. Orbicularis Oculi ble målt med elektromyografi (EMG) ved bruk ...
  • Slitasje på brilleglass med og uten overflatebehandling i forhold til naturlige temperaturpåkjenninger som brilleglass kan utsettes for 

   Breili, Kristina B.; Evensen, Ane; Myklebust, Anne; Svela, Tone; Turtveit, Norunn; Ølnes, Marte (Bachelor thesis, 2008)
   Målsetting: Målsettingen for prosjektet er å finne ut i hvilken grad brilleglass og overflatebehandling tar skade av temperaturpåkjenninger og pusseslitasje. Metode: Brilleglass, både med og uten overflatebehandling, ...
  • Undersøkelse av samsvaret mellom optikerstudenters vurdering av papillen basert på fundusfotografier 

   Rise, Ingeborg Hole; Haaland, Karl Eirik; Sværen, Harald; Horjen, Åshild Bøysen; Kleiv, Ida Helen (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetting: Målsettingen med denne observerende studien var å undersøke hvor godt samsvar det er mellom fem optikerstudenters vurdering av papillen basert på vurdering av fundusfotografier. Metode: Fem optikerstudenter ...
  • Undersøkelse av sentrale retina hos unge voksne ved hjelp av Topcon TRC-NW6S 45° sentralt fundusfoto : variasjon mellom optikerstudenters vurderinger. 

   Hauge, Ellen Hilde; Engetretsen, Tone; Farstad, Fredrik; Hatten, Marie; Rasmussen, Oddvar (Bachelor thesis, 2011)
   Målsetting: Prosjektets formål var å undersøke samsvar i tolkningen av fundusfoto mellom fem 3.årsstudenter på optometri. Metode: Utvalget var 1.årsstudenter fra optometri ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Kongsberg ...
  • Utprøving av nærvisustavler 

   Bjørtuft, John; Jansen, Håkon; Ludvigsen, Silje; Nordås, Sunniva; Sundt, Are; Varhaug, Astrid (Bachelor thesis, 2008)
   Målsettingen med prosjektet var å anbefale en god nærtest for registrering av nærvisus, vurdert ut fra samsvar med med en logMAR avstandstavle. Vi ønsket å kunne anbefale en standard nærtest for HiBu, Avdeling for optometri ...
  • En valideringsstudie av foritesten Modified Thorington 

   Svare, Laila Kristin; Fossum, Michelle Jasmin Lundström; Hasund, Ann Kristin Solheim; Aamodt, Anna-Lena Nyvoll (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målet med denne valideringsstudien var å undersøke Modified Thoringtons nøyaktighet i forhold til Covertesten. Metode: Det ble utført forimålinger på 40 cm med Covertest og Modified Thorington. Testene ble ...
  • Variasjon mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av Efron graderingsska 

   Børretzen, Jeanne Marie; Gjervik, Sissel; Heim, Anette; Løwø, Kjetil; Reinfjord, Bertil (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målsetting med denne undersøkelse med tverrsnittsdesign var å samle inn og analysere data om variasjoner mellom optikerstudenters vurdering og gradering av corneal staining og konjunktival staining ved bruk av ...
  • Variasjoner i synsfeltmålinger hos unge, friske mennesker 

   Narverud, Mari Skinnes; Bjørnland, Guro; Dahler, Tina Jeanett; Calas, Nadiezhda; Henden, Christoffer; Kuncheva, Margarita; Rusti, Ingebjørg (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: En kohortstudie med formål å undersøke variabiliteten av netthinnens lysdiskrimineringsevne med Medmont M700 kuleperimeter hos unge, friske mennesker i en målesesjon før og etter to uker. Sekundært ble ...
  • Varigheten av cycloplegi og mydriasis ved bruk av Cyclopentolat 1,0% 

   Hulbakviken, Carina Moen; Edvardsen, Mona Coch; Strøm, Anne-Tine; Johansen, Sunniva Haugland; Jakobsen, Monica Wigant; Vollstad, Trond (Bachelor thesis, 2008)