• Utvalgsmetoder ved ansettelse 

      Høe, Kjersti Laastad; Male, Hilde Myrvang (Bachelor thesis, 2014)
      Formålet med denne avhandlingen var å besvare problemstillingen: Har Kleiva Bank interne rutiner for utvalg av søkere til en stilling? Hvis så, hvordan bidrar disse til en hensiktsmessig ansettelse? Første del av ...