• Kommunikasjon for Smart Strøm 

      Vestskog, Morten; Skustad, Iver; Gislerud, Kjell; Haraldsen, Stian; Gran, Jim (Bachelor thesis, 2012)
      Etablering av testrigg for testing av eksisterende kobberkablers ytelsesevne for DSL teknologi, analyse av utbyggingspotensialet til tjenestenettet basert på testresultater og sikkerhetsvurdering.