• Robotisert boring og forsenkning i flystrukturer av aluminium 

      Løvold, Marita; Løken, David; Aker, Morten Andre; Sicim, Aliihsan; Lenschow, Eivind (Bachelor thesis, 2017)
      Prosjektet går ut på å automatisere en boring- og forsenkningsprosess på flystrukturer av aluminium. Denne prosessen blir i dag gjort manuelt. Vi har kommet frem til løsninger som tar i bruk 2D «iRVision» og kraftsensor ...