• Mål posisjonering relativt til egen plattform 

      Nygaard, Dag Christian; Strysse, Knut Ole; Skarseth, Kolbjørn; Karlsen, Lars (Bachelor thesis, 2013)
      Oppgaven var å finne en metode for å måle hvor nøyaktig en våpenstasjon kan peke ut et mål ved at systemet måler sin egen azimuth vinkel, elevasjonsvinkel og avstand til et mål i forhold til plattformen systemet er montert ...