• Batteridrift av Nobel Mix pumpeenhet 

      Stenersen, John Ragnar; Haugan, Morten (Bachelor thesis, 2012)
      Målsetningen med denne oppgaven har vært å utvikle en batteriløsning som kan drifte Nobel Technic sin NM under en sprengstoffladejobb, dette for å gjøre NM selvstendig og mer fleksibel. Med denne batteriløsningen utvider ...