• Stabilitet i distribuert kraftsystem 

      Hogganvik, Oskar (Bachelor thesis, 2012)
      Prosjektet handler om et distribuert kraftsystem beregnet for maritime miljøet. Målet med prosjektet er å avdekke om det er noen stabilitetsproblemer i kraftsystemet og lage et regneark til bruk ved dimensjonering av kabling ...