• Fisketelling : apparat for å telle og identifisere fisker i elver og i fisketrapper 

      Tollefsen, Gard Johan; Hassan, Mustafa Abdi; Alami, Jafar; Poverud, Daniel Andreas Tokle (Bachelor thesis, 2022)
      Dette er bachelor prosjektet utført av Fisketrapp Observasjon, oppgaven er utgitt av Kongsberg Jeger- og Fiskerforening. Prosjektgruppen vår har fått i oppgave å lage et system som skal detektere, gjenkjenne og telle fisk ...