• Real time observation 

      Smedsvik, Vegard; Bekkevold, Svein; Jansen, Carl Peder; Schinnes, Alexander (Bachelor thesis, 2016)
      Kongsberg Defence & Aerospace har behov for å se på hvordan ny og fremtidsrettet teknologi kan anvendes innenfor deres forskjellige observasjonssystemer. Oppgaven går derfor ut på å se på nye innovative løsninger for hvordan ...