• Raw material drawings 

      Mikalsen, Morten; Huseby, Nils Olav; Lindhartsen, Erlend (Bachelor thesis, 2014)
      "Raw material drawing" er et prosjekt som har utviklet en Guideline til bruk ved design av riserkomponenter innenfor WAS (Well Access Systems) i FMC. Hovedmålet er å klargjøre hvor i verdikjeden, og hvordan tegninger bør ...