• Produksjonsoptimalisering – Oppgradering av EDM-maskin 5129 

      Brendeløkken, Eirik; Kjær, Morten Akerholt; Michalsen, Erik; Steffens, Mark Alexander (Bachelor thesis, 2015)
      Prosjektgruppen har fått i oppdrag av GKN Aerospace Norway om å oppgradere en EDM-maskin 5129 med et automatisk verktøyvekslersystem og et automatisk innspenningssystem som passer til dagens fabrikkstandard. I tillegg har ...