• Hvordan kan barnevernfaglig undersøkelsesarbeid læres? 

      Øvrum, Inger Therese; Kapstad, Siv Merete (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Artikkelen beskriver et nytt undervisningsopplegg der første års barnevernstudenter i løpet av ti uker gjennomfører en barnevernfaglig undersøkelse med utgangspunkt i en fiktiv sak. Studentene veiledes gjennom refleksjon ...