• Barnehageansattes språkpraksis med flerspråklige 1–3-åringer 

      Lindquist, Hein (Journal article, 2018)
      De fleste barn begynner i norske barnehager så snart de har fylt ett år. Dette gjelder også for barn med flerspråklig familiebakgrunn. Det finnes lite empirisk forskning om språkbruk i sammenhenger om de yngste flerspråklige ...