• Styrers perspektiv på bistand fra PPT til organisasjonsutvikling 

      Hillestrøm, Vibeke (Master thesis, 2017)
      Utgangspunktet for denne studien er endringen i barnehageloven som sier at PPT skal bistå barnehagen med organisasjonsutvikling i arbeidet med å tilrettelegge for barn med særlige behov (Barnehageloven, 2016). Problemstillingen ...