• Å se skogen for mer enn trær 

      Gustavsen, Aylin Kaya (Master thesis, 2023)
      Jeg har i denne avhandlingen valgt å se på barnehagelærerprofesjonens forhold og arbeid rundt skoleforberedende aktiviteter for de eldste barna i barnehagen ute i naturen. Det er fokus på medvirkning, lek og utforskning ...