• Begynneropplæringen og pedagogiske tilnærminger 

      Gulhaugen, Kine (Master thesis, 2023)
      Psykiske plager blant barn og unge, skolevegring og tidlig skolestart er et tema som har vært, og fremdeles er, et mye omdiskutert tema både i ulike faggrupper, og i mediene i dag. Utdanningssystemet og skolen er bare en ...