• Makt på 280 tegn. 

      Gulvik, Gunlaug (Master thesis, 2019)
      I denne oppgava analyserer og sammenlikner jeg debatten i fire utvalgte debatt-tråder fra Twitter i uke 47 2018, og med utgangspunkt i emneknaggene likestilling, abortloven, klima og bompenger. Overordna har jeg en ...