• Consistency in study programme planning and the complexity of curriculum logics 

   Prøitz, Tine Sophie (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Drawing on the concepts of consistency, this study contributes to the discussion of study programme plans and the links between curriculum elements. The main argument is that a universal requirement of consistency is taken ...
  • Data use in education: alluring attributes and productive processes 

   Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Discussing the curriculum-Didaktik dichotomy and comparative conceptualisations of the teaching profession 

   Wermke, Wieland; Prøitz, Tine Sophie (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   National and regional variations in school systems, have often been explained in comparative school governance research in the Nordic countries with variations in long-standing traditions in curriculum development, ...
  • District administrators’ governing styles in the enactment of data-use practices 

   Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This study focus on how administrators in districts approach data and data use in education differently. Based on data material from local policy documents, interviews with district administrators and observations from ...
  • Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak? 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   In this article, we analyse differences between grades based on national examinations, and final grades based on summative classroom assessment at the end of upper secondary education, using data from two subjects: Norwegian ...
  • Femårig masterutdanning for grunnskolelærere - ny og utfordrende 

   Maagerø, Eva; Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Simonsen, Birte (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;30, Report, 2019)
   Følgeforskningsprosjektet GLU-forsk ble igangsatt sommeren 2018. Prosjektet ser på innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger ved USN og vil pågå til det første studentkullet som startet på femårig GLU høsten 2017, ...
  • Investigative modes in research on data use in education. 

   Prøitz, Tine Sophie; Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article reports on the findings from a literature review of research on data use in education published in English, German and Scandinavian languages. The review is inspired by methods for systematic mapping. The ...
  • Just a Buzzword? The use of Concepts and Ideas in Educational Governance 

   Stenersen, Christine Rendahl; Prøitz, Tine Sophie (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this article, a study of combined discursive emphasis on the concepts “culture for learning” and “learning outcomes” in recent education policy messages is presented. These concepts have been individually examined but ...
  • Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole 

   Lødding, Berit; Seland, Idunn; Prøitz, Tine Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Det er kjent at ungdoms forhold til voksne, inkludert lærere, i større grad enn i tidligere generasjoner er preget av forhandlinger og fravær av opposisjon. Denne artikkelen undersøker hvordan elever og lærere omtaler ...
  • Metoder for systematiske kunnskapsoversikter 

   Prøitz, Tine Sophie (Research report, 2015)
   Dette delprosjekt VII i SKOLFORSK er utformet med utgangspunkt i Vetenskapsrådets regjeringsoppdrag om å ”svara för gjenomförandet av validerande kartläggingar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans ...
  • Modeller og konsepter for kartlegging og sammenstilling av evidens innenfor det utdanningsvitenskapelige området 

   Prøitz, Tine Sophie (Research report, 2015)
   I denne rapporten redegjøres det for prosjekt II i SKOLFORSK. I prosjektet undersøkes ulike modeller og konsepter som anvendes internasjonalt for å kartlegge og sammenstille forskning, informasjon og data innenfor det ...
  • New directions in doctoral programmes: bridging tensions between theory and practice? 

   Prøitz, Tine Sophie; Wittek, Anne Line (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The development of new types of doctoral education in the last decades is part of a comprehensive trend in higher education. This trend has increased the number of research students, developed new markets, and consolidated ...
  • Praksisnær forskning og partnerskap i et tredje rom 

   Prøitz, Tine Sophie (Chronicle; Journal article, 2020)
   Sett med norske øyne er den svenske debatten om praktiknæra forskning ytterst interessant og misunnelsesverdig. Den er interessant gjennom sin likhet med hvordan norske myndigheter over de siste tiår har vektlagt innsatser ...
  • Redefining public values: Data use and value dilemmas in education 

   Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   In this article, we explore how values in education are negotiated and partly redefined by teachers, school leaders and local administrators with data use and accountability. Two dilemmas are prominent for the teachers: ...
  • School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented 

   Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Background: Previous research has highlighted the importance of school leadership in the productive use of student performance data. However, less is understood about the specific ways in which school leaders discuss this ...
  • Systemisk samtale i ledergrupper: Møte mellom digital og sosial teknologi 

   Halvorsen, Fred Ove (Master thesis, 2021)
   Innovasjon og nyskapning har lenge vært sett på som avgjørende for organisasjoners overlevelse og prestasjoner i en verden der global konkurranse og økende kompleksitet gjør seg stadig mer gjeldende. Når virksomheter skal ...
  • Teachers’ use of knowledge sources in ‘result meetings’: Thin data and thick data use. 

   Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   In this article, we examine teachers’ use of knowledge sources in meetings where they discuss and formulate initiatives and solutions to develop existing teaching practice based on national test results. While practices ...
  • The (Non-)Use of Configurative Reviews in Education 

   Levinsson, Magnus; Prøitz, Tine Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The push for evidence-based practice in education has led to a range of initiatives aimed at bridging the gap between research, policy and practice. Among these are the establishment of brokerage agencies with a mission ...
  • Uploading, downloading and uploading again - concepts for policy integration in education research 

   Prøitz, Tine Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article focuses on Nordic education policy research, investigating the connections between international and national education policy developments and the consequences of these for curriculum and assessment. Drawing ...
  • Utbildning, lärande, forskning - en evalueringsstudie – delrapport 2 

   Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Barstad, Kristin; Afdal, Hilde; Risan, Maiken; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;38, Report, 2020)
   I ULF-evalueringsstudiens første delrapport fokuserte vi på den nasjonale utdanningspolitiske situasjonen og arbeidet i forsøksvirksomheten i den nasjonale samordningsgruppen for å få et overblikk over ULF som utdanningspolitisk ...