• Design og håndverkog Tekstil på Island 

   Olafsson, Brynjar; Joelsdottir, Asdis (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Skolefagene Design og håndverk og Tekstil, har vært obligatoriske fag i grunnskolen på Island siden 1936. Fagene har bakgrunn i husflidstradisjoner og sløyd-ideologien som kom til Island på slutten av det 19 århundre. ...
  • Kjønnsrollenes arv i kunst og håndverksrommet 

   Nymoen, Jeanette (Master thesis, 2022)
   Formålet med dette prosjektet er i hovedsak bevisstgjøring om hvordan elever og lærere påvirkes av kjønnsroller i faget kunst og håndverk, noe som i annen rekke kan bidra til eventuelle justeringer av hvordan faget ...
  • Kreativitet i klasserommet. Kunst og håndverkslæreres forestillinger om kreativitet og hva som støtter eller hemmer kreativitet i norsk grunnskole 

   Olafsson, Brynjar (Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge;147, Doctoral thesis, 2022-12-15)
   Denne undersøkelsen setter søkelyset på hvordan norske kunst og håndverkslærere forstår kreativitet, og hvilke faktorer som kan støtte eller hemme dem i å legge vekt på kreativitet i undervisning i kunst og håndverk i norsk ...
  • Norwegian arts and crafts teachers’ conceptions of creativity 

   Olafsson, Brynjar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This study investigates Norwegian art and crafts teachers’ conceptions of creativity through the responses to a questionnaire from 791 teachers in compulsory education. The curriculum in Norway for compulsory education ...
  • Taktile møter 

   Rozinek, Martina (Master thesis, 2023)
   Målet med denne undersøkelsen var å utvikle kunnskap om hvordan faglærere kan tilrettelegge kunst og håndverksopplæringen for elever med store og sammensatte funksjonsnedsettelser med vekt på taktil utforskning av materialer. ...
  • Å støtte kreativitet: Hva som kan påvirke læreren i å fokusere på kreativitet i kunst og håndverk 

   Olafsson, Brynjar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   De siste årene har det vært rettet mer oppmerksomhet mot utvikling av barns kreativiteti grunnskolen. Læreplanen i kunst og håndverksfaget, både den forrige (KL06) og den nåværende (KL20), legger stor vekt på kreativitet. ...