• Bevegelsesglede - en viktig del av livet 

   Plassen, Lisbet (Master thesis, 2022)
   Bevegelsesglede har blitt et stadig mer sentralt begrep i læreplanen for kroppsøving, og ifølge Ingulfsvann så har mange i vestlige samfunnet en oppfattelse av at bevegelsesglede er veldig sentralt når det kommer til å ...
  • Forskning for fremtiden? En oversiktsstudie av empirisk forskning på det norske skolefaget kroppsøving i perioden 2010-2019 

   Løndal, Knut; Borgen, Jorunn Spord; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Gjølme, Egil Galaaen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Artikkelen rapporterer fra en oversiktsstudie av empirisk forskning på skolefaget kroppsøving i perioden 2010–2019. Hovedmålet er å kartlegge hvilke tema forskningen har belyst, samt om – og eventuelt hvordan – forskningstemaene ...
  • Generasjon 2.0: Mannlige lærere i kunst og håndverk 

   Bråten, Ingvard; Borgen, Jorunn Spord (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Menn er i mindretall som lærere i grunnskolen, denne tendensen blir forsterket i kunst- og håndverksfaget. Vi har intervjuet mannlige lærere som underviser i faget i grunnskolen, samt mannlige studenter som utdanner seg ...
  • Global Paradoxes and Provocations in Education: Exploring Sustainable Futures for Children and Youth 

   Borgen, Jorunn Spord; Ødegaard, Elin Eriksen (Chapter, 2021)
   Global trends in education are accompanied by both paradoxes and provocations. The paradoxes constitute inherent educational dilemmas, such as the paradox of institutional education, wherein social rules and mandatory tasks ...
  • Lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringer 

   Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Aasland, Erik; Lyngstad, Idar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I denne artikkelen undersøker vi fremtidige muligheter og utfordringer i femårige lærerutdanninger i kroppsøving og idrettsfag på masternivået, i lys av kvalitet og relevans for fagfeltet. I undersøkelsen ble det benyttet ...
  • «Relevant for livet og skolekvardagen». En analyse av relevansbegrepets inntog i Den kulturelle skolesekken 

   Ruud, Lise Camilla; Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I 2021 ble Barne- og ungdomskulturmeldingen Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele. Kunst og kultur for, med og av barn og unge behandlet i Stortinget. Ett av kapitlene omhandler Den kulturelle skolesekken (DKS), ...
  • Sammen er vi flere 

   Johnsen, Madelen Lloyd (Master thesis, 2021)
   Dette masterprosjektet har til hensikt å søke svar på problemstillingen: «Hvilke erfaringer har elever på 8. trinn med samarbeid i kroppsøvingsfaget?». Masterprosjektet har en kvalitativ tilnærmingsmetode, og ...
  • Standardisering av WHO-anbefalingen for fysisk aktivitet for barn og unge og konsekvenser for praksis i norske skoler 

   Karlsen, Maria Louise; Skarpenes, Ove; Borgen, Jorunn Spord (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I denne artikkelen tar forfatterne opp til diskusjon Verdens helseorganisasjon (WHO) sin anbefaling for barn og unge om 60 minutter fysisk aktivt daglig, og et eksempel på hvordan denne helsebaserte anbefalingen blir innført ...
  • Utbildning, lärande, forskning: En evalueringsstudie – delrapport 3 

   Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Afdal, Hilde; Borgen, Jorunn Spord; Barstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;68, Report, 2021)
   Denne delrapporten presenterer resultatene fra den tredje fasen i den forskningsbaserte følgeevalueringen av ULF. Her har vi rettet blikket mot flere sentrale deler av ULF-forsøksvirksomhet. Vi presenterer et fjerde case ...
  • Utbildning, lärande, forskning: Slutrapport från en utvärderingsstudie av ULF-försöksverksamhet 

   Prøitz, Tine S.; Rye, Ellen; Borgen, Jorunn Spord; Barstad, Kristin; Afdal, Hilde; Mausethagen, Sølvi; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;87, Report, 2022)
   Regeringsuppdraget Utbildning, Lärande, Forskning (ULF) har varit att planera och genomföra en försöksverksamhet för utveckling och utprovning av modeller som kan leda till långsiktigt samarbete mellan universitet och ...
  • ‘When it’s something that you want to do.’ Exploring curriculum negotiation in Norwegian PE 

   Aarskog, Eirik; Barker, Dean; Borgen, Jorunn Spord (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Background: Student participation in curriculum negotiation has been widely regarded as beneficial for student engagement, motivation, and learning. Within the physical education (PE) context however, several scholars claim ...