Show simple item record

dc.contributor.advisorSonne, Lasse
dc.contributor.authorSørensen, Daniel Christian
dc.date.accessioned2024-03-16T17:41:44Z
dc.date.available2024-03-16T17:41:44Z
dc.date.issued2024
dc.identifierno.usn:wiseflow:7021433:57454152
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3122753
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractAluminiummuseet er den del av Vestfoldmuseene og tilbyr undervisningsopplegg for skoleklasser på 9. trinn gjennom den kulturelle skolesekken. Problemstillingen for denne masteroppgaven er: Hvilke læringsutbytter gir Aluminiummuseet til elever på 9. trinn? Det ble brukt kvalitative metoder for å besvare denne. De kvalitative metodene jeg har brukt er intervju og dokumentanalyse. Under arbeidet med masteroppgaven kom det frem at de fleste skoleelevene har en positiv opplevelse av dagen på Aluminiummuseet. Det er likevel en liten gruppe skoleelever som får mindre læringsutbytte av denne dagen enn majoriteten. Denne gruppen samsvarer med gruppen som har mindre læringsutbytte gjennom de tradisjonelle læringsmetodene i skolen. I oppgaven har jeg undersøkt læringsutbytte gjennom bruk av evalueringsverktøyene GLO og GSO, og undersøkt undervisningsopplegget ved Aluminiummuseet. I undersøkelsen kom det frem at både museumspedagoger og naturfaglæreren hadde konkrete innspill på aspekter som kan øke læringsutbytte for skoleelevene. Aluminiummuseet må likevel forholde seg til rammebetingelser som tilgjengelige lokaler og dets areal, økonomi, og tilgjengelige materielle og menneskelige ressurser. Dette legger begrensinger på hva som er gjennomførbart. Utvalget av respondenter for intervjuene er henvist til som museumspedagoger og en naturfaglærer. Det er en anerkjent svakhet ved oppgaven at man ikke har intervjuet skoleelevene selv, men dette ville vært etisk problematisk da de ikke er myndige. Det ville også styrket oppgaven om flere lærere hadde stilt opp, spesielt fra andre fagretninger som samfunnsfag. Dessverre var det liten respons etter gjentatte henvendelser.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleLæringsutbytte på museum: Aluminiummuseet i Holmestrand
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record