Show simple item record

dc.contributor.advisorHansen, Jeppe Oute
dc.contributor.authorRognlien, Kaja
dc.date.accessioned2023-09-09T16:41:11Z
dc.date.available2023-09-09T16:41:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6850339:54806869
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088452
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractBakgrunn Kokain kan antas å være et økende problem blant unge i Norge, når en ser på medias oppslag, russesanger og serier. Det kan tyde på at kokain i flere sammenhenger er den «nye ølen», og ses som normalt rundt om i vennegjenger. Formålet med den aktuelle studien er å belyse unge menneskers fortellinger om eget kokainbruk. Metode Studien benytter seg av kvalitative individuelle intervjuer med seks unge mennesker mellom 18 og 21 år, som ble rekruttert gjennom Facebookgrupper og snøballmetoden. Det ble utformet en semistrukturert intervjuguide som åpnet for historiefortelling, og det ble benyttet tematisk analyse etter Braun og Clarke (2006) i koding og analysering av datamaterialet. Resultater Analysen resulterte i 2 hovedtemaer: Indre og ytre påvirkning og «Ingen big deal». Førstnevnte inkluderer egen lyst og nysgjerrighet, gruppepress og påvirkning fra andre. Mens «ingen big deal» tar for seg assosierte undertemaer som eksempelvis sosial greie, alle gjorde det, ufarliggjøring og normalisering og språket og praten om kokain. Diskusjon Resultatene støtter eksisterende forskning om at noen unge bruker rusmidler, for å være normal og passe inn i vennegjengen. Samtidig bidrar funnene til nye perspektiver på særlig gruppepress, som den eksisterende forskningslitteraturen viser tendenser til, men som deltakerne i den aktuelle studien forteller at ikke har vært en del av deres fortelling. Det ble vist en bred enighet om at rusbruk er assosiert med sosiale aktiviteter, vennskap og tilhørighet. Resultatene drøftes i lys av teori knyttet til tilhørighet, ungdomstid, normalisering og identitet. Konklusjon Denne studien løfter frem nye perspektiver og fortellinger til et forskningsfelt som så ut til å være lite forsket på i Norge. Det tyder på at det er viktig å få frem tematikken om unge og kokain, i det samfunnet vi lever i med stadige medieoppslag om russetiden og kjendiser som fremmer bruk av kokain. Det ville videre være interessant å forske nærmere på samme problemstilling i et større omfang eller videre studere kokainbruk i sammenheng med eksempelvis hvordan en snakker om kokain eller normalisering i forbindelse med rusreformen.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.title"Ingen big deal" - En kvalitativ undersøkelse om unges fortellinger knyttet til eget kokainbruk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record