Show simple item record

dc.contributor.advisorRøise, Petra 
dc.contributor.advisorMoshuus, Geir
dc.contributor.authorPålerud, Linda Hattevik
dc.date.accessioned2023-07-05T16:42:11Z
dc.date.available2023-07-05T16:42:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6849506:54793481
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076286
dc.description.abstractDenne oppgaven beskriver et forskningsprosjekt utført i ungdomsskolen på 10.trinn i faget utdanningsvalg. Formålet med oppgaven er å utvikle et undervisningsopplegg med vekt på bruk av karrierehistorier. Dette er tenkt å gi elevene økt karrierekompetanse og samtidig sette karrierelæringsteori på dagsorden i karriereveiledningen i ungdomsskolen. Det er benyttet en såkalt metodetriangulering, altså en kombinasjon av to forskningsmetoder; aksjonsforskning og deltagende observasjon. Funnene er dokumentert i loggskriving og feltnotater, og all dokumentasjon er anonymisert ved å ikke bruke personbeskrivelser. Problemstillingen tar for seg begreper som karrierelæring, karriere, utdanning og fremtid, og har som overordnet mål å styrke elevers karrierekompetanse ved å legge til rette for karrierelæring gjennom arbeid med karrierehistorier. Det teoretiske perspektivet og rammen rundt oppgaven er det frigjørende og sosialkognitive, med et ønske om å styrke elevers kritiske bevissthet til egen og andres karrierelæring. I tillegg legges til grunn et karriereteoretisk perspektiv fra forskningsfeltet Career management skills med karrierelæringsteorien DOTS, utarbeidet av Bill Law og Antony Watts. Fra nasjonalt hold er Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning tatt med i arbeidet med undervisningsopplegget, med sine fem kompetanseområder. Funn fra aksjonsforskning og deltagende observasjon viser at elevene i stor grad er mottakelig for å lytte til karrierehistorier, og får utbytte av det de hører når de skal i gang med egen karrierelæringsprosess. Særlig utbytte får elevene av undervisningsopplegget når de aktiviseres og selv skal samle inn karrierehistorier som legges frem for klassen. Funn fra loggskriving viser at elevene er kjent med mange av de nevnte begrepene, og viser en kritisk bevissthet til dette. De forteller noe om bevissthet rundt eget ansvar i sin karrierelæring og stor grad av autonomitet. Selve aksjonsforskningen var tenkt å inkludere flere medforskere enn det endte med, og dette tas med i drøftingen under refleksjon rundt hvordan man kan jobbe med helhetlig karriereveiledning på den enkelte skole med en tanke om at dette skal være hele skolens ansvar.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleUtdanningsvalg - diamanten i skolen. Karrierekompetanse og karrierelæring i ungdomsskolen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record