Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHyvik, Jens Johan
dc.contributor.authorZulic, Haris
dc.date.accessioned2023-06-27T16:42:03Z
dc.date.available2023-06-27T16:42:03Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.usn:wiseflow:6825505:54274301
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073722
dc.description.abstractHovedfokuset i denne oppgaven var å analysere litteratur som er skrevet om oppløsningen av Jugoslavia. Det er primært faktorene som bidro til oppløsningen som har blitt analysert. Jeg har gjennom oppgaven forsøkt å undersøke om det finnes en felles akademisk konsensus blant forfatterne om faktorene som førte til oppløsningen av Jugoslavia. I oppgaven har jeg inkludert et kapittel om Jugoslavias bakgrunnshistorie fra 1878 – 1991. Kapittelet er et oversiktlig sammendrag av hvordan Jugoslavia ble opprettet, samt noen historiske hendelser og viktige individer. Oppgaven inneholder en grundig redegjørelse og analyse av serbisk, bosnisk og kroatisk litteratur. Tematisk har jeg delt forfatterne inn i et serbisk kapittel, et bosnisk kapittel og et kroatisk kapittel. Jeg har sammenlignet dem mot hverandre, for så å analysere likheter og ulikheter blant deres forklaringsmodeller brukt til å beskrive oppløsningen av Jugoslavia. Årsaken til at jeg har valgt å dele inn oppgaven slik er grunnet min innledende hypotese om at forskerens nasjonalitet vil påvirke den akademiske konsensusen. I min konklusjon, etter jeg hadde analysert litteraturen tematisk etter nasjonalitet, fant jeg ut at det ikke finnes en akademisk konsensus blant forklaringsmodellene brukt av forfatterne. Forfatternes nasjonalitet hadde heller ikke innvirkning på faktorene de hadde lagt frem, og dermed blir min opprinnelige hypotese falsifisert. Derimot, finnes det delvis konsensus om hvilke faktorer som bidro til oppløsningen. Oppgaven viser at ulikhetene blant dem skyldes forfatternes forskningsspørsmål og metodologi. Resultatene i oppgaven viser også til at oppløsningen av Jugoslavia ikke kan forklares med én enkelt faktor, men heller samspillet mellom flere faktorer.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleJugoslavia og akademisk uenighet: En komparativ analyse av Jugoslavisk litteratur i lys av statens oppløsning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel