Show simple item record

dc.contributor.advisorLövgren, Johan
dc.contributor.authorLarsen, Johannes
dc.date.accessioned2022-08-11T16:42:44Z
dc.date.available2022-08-11T16:42:44Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6603882:50773126
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011414
dc.description.abstractDenne studien undersøker andreårselevers læring i folkehøgskolen i lys av sosial læringsteori og presenterer en analyse av hvordan andreårselevenes praksis påvirker deres læring i rollen som andreårselever i folkehøgskolen. Måten det har blitt gått frem for å lære mer om andreårselevrollen i dette studiet er gjennom en kvalitativ metode hvor to folkehøgskolers andreårselever har blitt intervjuet. Det har blitt samlet inn refleksive tekster med informasjon fra andreårselevene. I tekstene reflekterer de rundt deres praksis som andreårselever. Andreårselever er legitime perifere deltakere i folkehøgskolens praksisfellesskaper og får kunnskap og kompetanse, samt tilegner seg ferdigheter til å tilpasse sin praksis i møte med de forventinger og regler som kreves for å delta i de fellesskapene de står i. I rollen de har erfarer de å være i prosess hvor deres identitet forhandles og endres kontinuerlig. Å være i andreårselevrollen som «elev» oppfattes å være upresis i møte med de observasjoner som har blitt gjort i møte med det innsamlede materialet. Denne studien har funnet ut at andreårseleven ikke går gjennom et nytt folkehøgskoleår uten å erfare læring, men også at de danner sitt eget praksisfellesskap i folkehøgskolen hvor det er nær sammenheng mellom deres praksis og læring i folkehøgskolen.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleAndreårselever i norsk folkehøgskole – en venn eller en ansatt?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record