Show simple item record

dc.contributor.advisorFrigstad, Trond
dc.contributor.authorEilertsen, Maren-Kristin Temtemoen
dc.date.accessioned2022-03-15T17:41:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2599330:42854956
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2985349
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHvordan kan læreren gjennom klasseledelse etablere og opprettholde relasjoner som støtter læring. Denne problemstillingen belyser lærerens evne i å kunne kommunisere og samhandle med elevene, for å etablere og opprettholde de positive lærer-elev-relasjonene. Den tar for seg lærerens rolle, i lys av den sosiokulturelle teori, med tanke på å støtte og veilede elevene i læringsprosessen, samtidig det å vise omsorg for den enkelte elev for å skape et trygt læringsmiljø. I lys av problemsstillingen presenteres det også viktige aspekter rundt relasjonsbygging, som å se den enkelte elev, og anerkjenne elevene uavhengig av prestasjoner i fag. Perspektivet rundt å utvikle en god klasseledelse, er også noe som ses sentralt for å belyse denne problemstillingen, i form av hvordan en kan etablere og opprettholde relasjoner i et trygt læringsmiljø. Innsamling av data, er gjort gjennom et fokusgruppeintervju av fire lærere. Informantene som har deltatt i denne studien, erfarer at relasjonsbygging er en viktig del av lærerrollen. Gjennom dette viser de til egne erfaringer, rundt det å være en betydningsfull lærer i læringsmiljøet for å bygge relasjoner, og gode dialoger og samspill som svært sentralt for å skape et trygt læringsmiljø for den enkelte elev. Noen av lærerne ser relasjonsbygging i kombinasjon med å fremme læring, samtidig som de også erfarer at tid kan ses som en utfordring, når elevene skal nå de mål som forventes at de skal kunne i opplæringen.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleDen viktige lærer-elev-relasjonen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record