Show simple item record

dc.contributor.advisorAskeland, Norunn
dc.contributor.authorPettersen, Rebecca Cecilie
dc.date.accessioned2022-03-15T17:41:19Z
dc.date.available2022-03-15T17:41:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2599330:42855040
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2985336
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan lærere reflekterer over og beskriver deres bruk av Lesekvarten. For å finne svar på oppgavens hovedspørsmål «Hvilke refleksjoner gjør norsklærere seg rundt egen bruk av stillelesing som oppstart av skoledagen?» intervjuet jeg fire lærer på mellomtrinnet om deres bruk av stillelesing av selvvalgt litteratur som oppstart på skoledagen. Lærerne trekker frem ønske om å skape ro i klasserommet og å bidra til at elevene utvikler lesemotivasjon som hensikten med Lesekvarten. Lærernes beskrivelser av hva de ønsker å få ut av Lesekvarten undersøkes så ut fra hvordan de beskriver at de gjennomfører stillelesingen, forskning og teori om hva som skaper lesemotivasjon. Undersøkelsen viser at Lesekvarten, slik lærerne beskriver, har flere ubenyttede muligheter for å styrke effektiviteten av aktiviteten, samt å engasjere flere elever. Lesekvarten slik den ble beskrevet, baserer seg på et relativt passivt syn på hvordan elever utvikler lesemotivasjon, som ikke nødvendigvis «treffer» alle elever. For å forhindre at noen elever ikke har stort utbytte av Lesekvarten, kan det blant annet være nyttig å utvide lærerens og medelevers rolle for å bygge stillas og å skape sosiale interaksjoner om litteratur.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleLesekvarten
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record