Show simple item record

dc.contributor.authorMyhrer, Marit
dc.date.accessioned2015-06-23T10:43:44Z
dc.date.available2015-06-23T10:43:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285447
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er ledelsens rolle i et skolebasert utviklingsarbeid. Jeg har brukt en skole på Østlandet som utgangspunkt, og har samarbeidet med ledelsen ved skolen, rektor og to inspektører. Empirien er samlet gjennom et gruppeintervju med lederne, samt samtaler med inspektørene både i forkant og etterkant. I tillegg fikk jeg gjennomføre en enkel spørreundersøkelse blant lærerne ved skolen. Skolen er midt i et omfattende utviklingsarbeid hvor de legger om fra å drive tradisjonell undervisning, til å fungere som en baseskole. Studien siktet mot å finne hvilke konkrete tiltak ledelsen benytter for å bidra til at utviklingen skal bli vellykket. Dessuten ønsket jeg å se om det er sammenheng mellom hva lederne tenker og gjør, og det lærerne opplever som viktig i et utviklingsarbeid. Jeg har fokusert spesielt på hva som skaper engasjement og involvering av lærere, og hvilke grep som er gjort for å fremme læreres læring og utvikling av klasseromspraksis. Empirien viser en engasjert og deltakende ledelse som systematisk arbeider for å utvikle skolen til elevenes beste gjennom å angi en tydelig retning. Samtidig viser de tillit til lærerne som kompetente yrkesutøvere. Dataene viser også overraskende stor enighet blant skolens aktører og lite motstand mot arbeidet som pågår. Rektor og inspektører opptrer som pedagogiske ledere, og makter å tilrettelegge for utvikling av skolen i det daglige. De knytter endringsarbeidet tett til elevenes læring og lærernes praksisutøvelse. Et funn som ble viktig for meg i arbeidet med denne oppgaven, var ledernes kombinasjon mellom å være faglig tilstede i alle deler av prosessen, og deres ekte velvilje og omsorg for elever og ansatte. Det var en tydelig sammenheng mellom det de uttalte og det de gjorde i praksis. Ledernes genuine tilstedeværelse og interesse er, etter min mening, viktig for at de ansatte slutter opp om utviklingsarbeidet. Et kjennetegn på høyt utdannende, autonome yrkesutøvere er blant annet selvstendighet. Men også disse nyter godt av engasjerte og faglig dyktige ledere som har krav og forventinger til sine ansatte.
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Buskerud og Vestfold
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.titleLedelse av skoleutvikling: Hvordan kan ledelsen legge til rette for et systematisk skolebasert utviklingsarbeid?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO
dc.description.localcodeUTDLEDnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge