• Digital transformasjon i offentlig sektor - En undersøkelse av Bamble kommune 

      Tøndel, Lene Kristin; Velle, Karl-Fredrik Sandelin (Master thesis, 2021)
      Digital transformasjon er en nødvendighet både for private og offentlige organisasjoner for å henge med i den raske digitale utviklingen. Når vi har belyst dette temaet har vi sett sterke sammenhenger mellom det å gjennomføre ...