• Brannvesenet og helseoppdrag. 

      Tveit, Espen; Bjørk, Helene A. (Master thesis, 2020)
      Statistikken viser at Brannvesenet løser flere helseoppdrag nå enn før og denne utviklingen bekymrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB ser behovet for å endre opplæring og grunnkompetansen til ...