• Digital Hjemmeoppfølging - Organisering og forankring av implementeringsarbeid 

   Trollsås, Tina; Lindbak, Nina (Master thesis, 2022)
   For å studere betydningen av organisering av implementeringsarbeid i kommunehelsetjenesten, og hvilke forutsetninger og utfordringer som kan påvirke prosessen, har vi studert Helsedirektoratets nasjonale utprøvning av ...
  • Lederens opplevelse og Medarbeiderundersøkelsen 

   Granheim, Nina (Master thesis, 2023)
   I denne avhandlingen ønsker jeg å se på mellomlederens opplevelse ved bruk av Medarbeiderundersøkelsen som et utvikling – og ledelsesverktøy. For å belyse dette har jeg valgt et teoretisk perspektiv som omhandler organisasjon ...
  • Teknologi i omsorg 

   Haugan, Anette (Master thesis, 2021)
   Formålet med min masteravhandling er å undersøke hvordan lokaliseringsteknologi er innført, tatt i bruk og forstått. Jeg ønsker å undersøke om bruk av GPS - teknologi på pasienter med demens har nytteverdi for deres ...