Show simple item record

dc.contributor.advisorFørsund, Linn Hege
dc.contributor.authorAasterud, Yvonne
dc.date.accessioned2021-11-25T08:13:16Z
dc.date.available2021-11-25T08:13:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.usn:wiseflow:2063713:33252595
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831381
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractOppgaven er en studie med kvalitativt design, som har til hensikt å belyse hva som er viktige erfaringer for multimorbide pasienter med store og sammensatte helsetjenestebehov i møte med spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Multimorbide pasienter kjennetegnes av flere kroniske sykdommer, funksjonsfall og polyfarmasi. Både norsk og internasjonal forskning beskriver helsetjenestene som fragmenterte og uoversiktlige. Hver behandlingsinstans retter oppmerksomhet mot sin diagnose eller problemstilling, mens koordinering og samhandling er mangelfullt. Spesialisthelsetjenesten retter oppmerksomhet mot pasientens diagnoser, og behandler i et korttidsperspektiv. Kommunehelsetjenesten retter oppmerksomhet mot pasientens funksjon i hverdagen, og ser pasienten i et langtidsperspektiv. Funnene fra studien viser at deltakerne har forskjellige forventninger og erfaringer til spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Deltakerne hadde positive erfaringer fra spesialisthelsetjenesten, de opplevde at de fikk god behandling for sine sykdommer og symptomer av, kompetent helsepersonell som deltakerne hadde et tillitsfullt forhold til. I kommunehelsetjenesten opplevde deltakerne at det var vanskelig å danne tillitsfulle forhold til de ansatte i hjemmesykepleien. Dette skyldtes at det var mange ansatte som var hos deltakerne, og at de var under tidspress. Mangel på tillitsfulle forhold førte til en utrygghet hos deltakerne, og de følte seg ikke ivaretatt av kompetent personell. Det førte også til sviktende kontinuitet i helsetjenestene deltakerne mottok, og de erfarte mangel på sosial støtte.
dc.description.abstract
dc.language
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleHva er viktig for deg? En kvalitativ studie om viktige erfaringer for multimorbide pasienter med store og sammensatte helsetjeneste behov i ulike deler av pasientforløpet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record