Show simple item record

dc.contributor.advisorKruse, Kirsten Linnea
dc.contributor.authorAslaksen, Kristin Wilhelmine
dc.date.accessioned2021-11-04T17:41:16Z
dc.date.available2021-11-04T17:41:16Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:6306496:45360154
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2827993
dc.description.abstractIntensjonen med denne masteroppgaven er å motivere lærere og eventuelt forskere til bruk av multimodale og estetiske læringsmåter i skolen. Masteroppgaven er forankret primært innenfor en norskdidaktisk kontekst, men inneholder også tverrfaglige momenter. Det kvalitative prosjektets empiri er utviklet gjennom et praktisk undervisningsopplegg på 7. trinn, der elevene skapte animasjonsfortellinger på iPad. Appene som ble brukt var iStopMotion og iMovie. Animasjonsfortellingene skulle basere seg på et faglig tema, som skulle knyttes opp mot det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring fra Fagfornyelsen, LK20. Gjennom analysen og drøftingen kan man se at det i høy grad er multimodale og estetiske virkemidler som får frem den narrative fortellingen samt elevenes tolkning av faglig tematikk og Folkehelse og livsmestring. Dette har sitt utgangspunkt i hvilke valg elevene tok underveis i den estetiske og multimodale læreprosessen. Elevenes skolefaglige læring knyttet til det å skape animasjonsfortellinger, samt viktigheten med utvikling av et metaspråk trekkes også frem. I tillegg viser funn fra mitt prosjekt hvilken kompetanse en lærer bør ha for å kunne veilede elever og iscenesette liknende prosjekter. Min masteroppgave kan være et bidrag til forskningsfeltet knyttet til bruk av animasjonsfortellinger opp mot skolefaglig læring og Folkehelse og livsmestring. Mitt ønske er å kunne bidra til ytterligere kunnskapsutvikling på forskningsfeltet i norskfaget.
dc.description.abstract-
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleAnimasjonsfortelling som multimodal og estetisk læringsmåte: En kvalitativ, norskdidaktisk studie om å skape multimodale animasjonsfortellinger i tilknytning til skolefaglig læring med "Folkehelse og livsmestring" som overordnet tema.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record