Show simple item record

dc.contributor.advisorSonne, Lasse
dc.contributor.authorSolberg, Ole-Kristian
dc.date.accessioned2021-08-26T16:12:27Z
dc.date.available2021-08-26T16:12:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2498245:40654396
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771439
dc.description.abstractJødenes omtale i den norske pressen har vært analysert i mange oppgaver tidligere, men sjeldent over en lengre tidsperiode på et lokalt nivå. Denne oppgaven analyserte omtalen av jødene i Sandefjords Blad fra 1931 til 1950 med utgangspunkt i to problemstillinger: 1) I hvilken grad omtalen bar preg av kontinuitet innenfor perioden 2) I hvilken grad omtalen av den jødiske minoriteten var sammenlignbar med andre minoritetsgrupper Funnene ble analysert innenfor tre tidsperioder: 1931 til 1940; 1940 til 1945; og 1945 til 1950. Deretter ble de sammenlignet på tvers av periodene. Resultatene viser at Sandefjords Blad hadde en gjennomgående antisemittisk holdning til jødene på et kulturelt og religiøst nivå fra 1931 til 1940. Dette representerte en kontinuitet av den eksisterende omtalen fra tidligere tidsperioder. Under krigen ble omtalen antisemittisk på et ideologisk og funksjonelt nivå. Dette representerte et brudd sammenlignet med tidligere perioder, siden den antisemittiske formen var såpass annerledes. I etterkrigstiden var omtalen mer jevn, med innslag av antisemittiske trekk på det kulturelle og religiøse nivået. Dette kan i hovedsak anses som en videreføring av omtalen fra før andre verdenskrig. Det konkluderes med at Sandefjords Blad hadde en jevn antisemittisk holdning til jødene fra 1931 til 1950, men at dette kom frem i forskjellige antisemittiske varianter. I henhold til den andre problemstillingen var mentaliteten ovenfor andre minoritetsgrupper lignende den avvisende og nedverdigende tanken avisen representerte ovenfor jødene. Jødene blir derimot tildelt et betydelig større, og mer konsekvent fokus enn noen annen minoritetsgruppe i samfunnet. Derfor konkluderes det med at jødenes omtale ikke er sammenlignbar med andre minoriteter. Dette er fordi jødene mottar et konsekvent, negativt søkelys, mens andre minoriteter kun har periodevise fokuser.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.title«Ingen framtid i Europa for jødene» En analyse av kontinuiteten i Sandefjords Blads omtale av jødene 1931-1950
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record