Show simple item record

dc.contributor.authorKalleberg, Gina Kristine Brekke
dc.date.accessioned2021-08-13T11:19:06Z
dc.date.available2021-08-13T11:19:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767770
dc.description.abstractGjennom kvalitativt dominert studie har lærer og elevers erfaringer og refleksjoner kommet frem knyttet mot anvendelse av digitale læremidler – og læringsressurser rettet mot elevenes dybdelæring. Formålet med studien er å få dypere innsikt i hvordan didaktiske perspektiver på bruk av digitale læringsressurser kan bidra til elevenes dybdelæring. Det er sentralt at digitale læremidler – og læringsressurser brukes som støtte, hvor elevene får gode forklaringer og modeller som blir nyttiggjort i retning elevenes læring. Masteroppgavens funn tilsier at lærerens profesjonsfaglige didaktiske kompetanse (PfDK) må være i stadig utvikling for å møte elevenes behov i dagens teknologirike skole. Elevene skal ut i et samfunn hvor de bør inneha kompetanse til å kunne overføre sine kompetanser fra kjente og ukjente situasjoner over i nye. Fokuset er på digital teknologi og hvordan digitale læremidler – og læringsressurser positivt kan påvirke elevenes dypere læring. Ved at læreren har god PfDK kan det bidra til at elevene opparbeider seg økt kritisk tenkning knyttet til digital teknologi. Videre vil det være hensiktsmessig at læreren varierer innfallsvinkler til temaer det arbeides med. Funnene viser at det er sentralt at elevene får innsyn i hvorfor de skal arbeide på tvers av fag, og må få støtte til å se sammenhenger i og på tvers av fag. En god dialog hvor læreren gir elevene konstruktive tilbakemeldinger kan anses å være nødvendig for elevenes utvikling for bred og dyp forståelse. Slik funnene antyder er læreren avhengig av digital teknologi og god PfDK for å ha mulighet til å arbeide på denne måten, og for at elevene skal få god nok støtte. Elevene får bred og dyp innsikt i et tema når det arbeides med over tid, og har mulighet til å produsere og skape noe selv. Det kommer tydelig frem at lærerens PfDK er avgjørende for hvor godt det arbeides med digitale læremidler – og læringsressurser, som igjen har ringvirkninger på elevenes dybdelæring. Det kommer også frem gjennom funnene at læreren må vite hvordan læreren kan integrere faglig, pedagogisk og – teknologisk kunnskap i sammenheng for å arbeide i størst grad hensiktsmessig for å bidra til elevenes utvikling best mulig. Læreren må lage læringsaktiviteter som guider elevene gjennom læringen, forklarer eksplisitt hvordan og hvorfor elevene skal lære det de skal, hvor dette blir enda mer viktig når elevene arbeider tverrfaglig. Gjennom funn og teori kommer det frem at ved bruk av digital teknologi, hvor læreren vektlegger bredde og dybde i faget kan bidra til elevenes dybdelæring. Læreren som deltok i denne undersøkelsen viser hvordan bruk av digitale læremidler – og læringsressurser kan bidra til å fremme dybdelæring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectdigitale læringsressurseren_US
dc.titleDidaktiske perspektiver ved bruk av digitale læringsressurser for elevenes dybdelæring.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber99en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record