Show simple item record

dc.contributor.advisorGomnæs, Ulf Tore
dc.contributor.authorStoraker, Birgitte Kingren
dc.date.accessioned2021-08-04T16:12:47Z
dc.date.available2021-08-04T16:12:47Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2663248:43969306
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766282
dc.description.abstractInkluderende opplæring er en internasjonal og nasjonal politisk målsetting og det foreligger tydelige føringer om at utdanningsinstitusjoner skal imøtekomme mangfoldet av elever. Alle elever skal ha mulighet til å delta i det faglige, kulturelle og sosiale fellesskapet. Folkehøyskolen er en viktig arena for unge i Norge og i den sammenheng søker prosjektet å undersøke hvordan folkehøyskolen imøtekommer personer med nedsatt fysisk funksjonsevne i lys av inkludering. Prosjektet tar utgangspunkt i tre elever med nedsatt fysisk funksjonsevne som går på ordinære linjer på ulike folkehøyskoler. Formålet med studien er få innblikk i elevenes opplevelser av inkludering slik de beskriver det gjennom intervju. Sentrale temaer er elevenes opplevelser av fellesskap, deltagelse, medvirkning og utbytte som utgjør fire forskningsspørsmål. Gjennom en kvalitativ tilnærming og hermeneutisk fortolkning er elevenes beskrivelser av opplevelser analysert i lys av inkluderingsteori. Det teoretiske rammeverket presenterer aktuelle kunnskapsområder om inkludering og redegjør for tilnærminger av inkluderingsbegrepet for å belyse opplevelser av inkludering. Dette prosjektet viser at elevens opplevelser av inkludering kan gi kunnskap om inkludering på folkehøyskolen. Av resultatene kommer det frem at det sosiale er en stor del av hverdagen og livet på folkehøyskolen. Det er kontraster i resultatene knyttet til like muligheter for deltagelse sosialt. På den ene siden viser resultatene likeverdige muligheter for deltagelse som andre jevnaldrende hvor man blir møtt ut fra sine forutsetninger. På den andre siden viser resultatene hvordan barrierer i omgivelsene skaper funksjonshemmende situasjoner. Like muligheter for deltagelse i fellesskapet er viktig for informantene. Temaer som drøftes i analysen er anerkjennelse og krenkelser, fysisk tilgjengelighet, sosiale inkluderingsarenaer, autonomi og selvbestemmelse og, ordinær og tilrettelagt linjeaktivitet.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleOpplevelser av inkludering. Et innblikk i elever med nedsatt fysisk funksjonsevne sine opplevelser av inkludering
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record