Show simple item record

dc.contributor.advisorKruse, Kirsten Linnea
dc.contributor.authorBratvold, Sunniva Henriksen
dc.date.accessioned2021-08-04T16:12:25Z
dc.date.available2021-08-04T16:12:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2564794:42935413
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766263
dc.description.abstractFormålet med dette forskningsprosjektet var å inspirere og bidra til å øke kunnskapen blant skolepersonell knyttet til hvordan en bør tilrettelegge for kroppslig læring, fysisk aktivitet og lek i leseopplæringen på fjerdetrinn Bakgrunnen for dette valget av tema er de nye læreplanene som kom høsten 2020. I læreplanen for norsk står det at læreren skal legge til rette for elevmedvirkning, samt stimulere lærelyst. Lærelysten kan stimuleres ved at elevene får være i bevegelse, leke og undre seg. I arbeidet har jeg også vist til teori som forteller hvorfor elementene er relevante for leseopplæringen. Gjennom empiriske undersøkelser og teori har jeg belyst dette temaet. I en travel lærehverdag kan mange tenke at det tar lang tid, og krever for mye å legge opp til bevegelse i undervisningen. Tanken er at kroppslig læring, fysisk aktivitet og lek som løftes i denne oppgaven kan bidra til å øke kompetansen blant lærerne. Den nye kompetansen kan igjen brukes til å utforme gode undervisningsopplegg. Den teoretiske forankringen i oppgaven legger frem hvorfor det er hensiktsmessig med bevegelse i leseopplæringen. Utgangspunktet for oppgaven er kvalitativ forskning av datamateriale som er innhentet i intervju og eget forskningsprosjekt. Lærerne som har deltatt i denne studien er positive til aktivitet, bevegelse og lek i leseopplæringen. De har bidratt med sin kunnskap, og besvart spørsmål knyttet til deres undervisning og planleggingspraksis. Dette er utgangspunkt for empiri, analyse og drøfting i denne oppgaven. Resultatene viser kreative opplegg som kan øke lærelysten til elevene, samtidig la elevene delta i undervisningen og bruke kroppen sin i læringen. Resultatene viser også at undervisningsoppleggene er overførbare til andre klassetrinn.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleKroppslig læring, fysisk aktivitet og lek i leseopplæringen på fjerdetrinn
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record