Show simple item record

dc.contributor.advisorMoshuus, Geir H.
dc.contributor.authorSørensen, Ragnhild Robin
dc.date.accessioned2021-07-29T16:12:40Z
dc.date.available2021-07-29T16:12:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2594326:42747103
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2765669
dc.description.abstractI denne masteroppgaven rettes blikket mot arbeidslivsfaget slik faget organiseres gjennom Åssiden-modellen. Arbeidslivsfaget er et alternativ til 2. fremmedspråk som tilbys elever ved ungdomsskolen. For ungdomsskolene i Drammen og omegn får elever i 10. klasse tilbud om å gjennomføre arbeidslivsfaget i sin helhet på Åssiden videregående skole, noe som referees til som Åssiden-modellen. Hovedfokuset i denne oppgaven er å utforske hvordan arbeidslivsfaget, organisert gjennom Åssiden-modellen, kommer til syne ved hjelp av enkeltelevers karrierhistorier. Den metodiske fremgangsmåten er av kvalitativ tilnærming, gjennom narrative intervjuer kombinert med deltakende observasjon. Intervjuene er utført i form av «Walk and talk`s», der eleven og jeg har gått tur mens intervjuet foregikk. Det er gjennomført tre narrative intervjuer som har resultert i tre elevers karrierehistorier. Elevene som er intervjuet, har tidligere tatt arbeidslivsfaget gjennom Åssiden-modellen og har deretter valgt å gå videre med yrkesfag på Åssiden videregående skole. De tre karrierehistoriene danner grunnlaget for det analytiske arbeidet der det er benyttet en induktiv tilnærming. Analysen er knyttet opp til det teoretiske rammeverket der det fokuseres på bakenforliggende faktorer og påvirkende mekanismer for unges utdanningsvalg. Oppsummert kan arbeidslivsfaget, slik det organiseres gjennom Åssiden-modellen, forstås som et fag der de tre elevene opplevde mestring, autonomi og tilhørighet gjennom et praktisk og fysisk fokus i skolearbeidet. I tillegg kan faget oppfattes som en viktig arena for elevenes utvikling av formell karrierekompetanse i ungdomsskolesammenheng.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleArbeidslivsfaget og Åssiden-modellen - Sett i lys av tre elevers karrierehistorier.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record